×

جستجو

برگزاری سخنرانی مجازی: «ساخته از متن: معنای معماری به بیان نشریات فارسی در دههٔ ۱۹۹۰»

برگزاری سخنرانی مجازی: «ساخته از متن: معنای معماری به بیان نشریات فارسی در دههٔ ۱۹۹۰»

سخنران: سینا زارعی

زمان: ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱|۲۷ خرداد ۱۴۰۰

از سلسله سخنرانی‌های مجازی «کنفرانس دکتری تاریخ معماری»

میزبان: دانشگاه مونیخ

 

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.ar.tum.de/aktuell/news-singleview/article/phd-colloquium-1/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر