×

جستجو

تأخّر| پیتر آیزنمن و الایزا آیترب

دریافت نسبت به مدرنیته در معماری را معمولاً در چارچوب ایدۀ «روح زمان» بیان می‌کنند، رویکری نسبت به فرمِ معماری که بنیادش باور به زمانِ پیش‌رونده است. کتابِ تأخّر این موضوع را بررسی می‌کند که معماری چطور می‌تواند با روش‌هایی شگرف و متقاعدکننده، خلاف این جریان‌های خطّی عمل کند. نویسندگان این کتاب چشم‌انداز متقاوتی را نسبت به فرم و زمان در معماری پیش می‌گذارند، چشم‌اندازی که آنْ دست قیود زمانیِ سبک را دور می‌زند که آن را «فرزند زمانه» می‌خواهد: تأخّر. به این منظور نویسندگان بر آثار و احوال سه معمار سدۀ بیستمی تمرکز می‌کنند که کیفیاتِ تأخّر را در طرح‌هایشان به ظهور رسانده‌اند: آدولف لوس، آلدو روسی، جان هیدوک. با تکیه بر نظریۀ انتقادی تئودور آدورنو و مطالعۀ او دربارۀ آثار متأخر بتهوون، نویسندگان نشان می‌دهند که چطور معماریِ این معماران کلیدی از حیث زمانی با عرف و انتظارات ناهمخوان بود و چطور تأخّر می‌تواند به منزلۀ صورتی از رهایی از بندهای زمانه عمل کند. 

نویسندگان حوزه‌های معماری، موسیقی و فلسفه را در کنار هم آورده‌اند و مثال‌های روشنگرانه‌ای از دوره‌های رنسانس و باروک مطرح می‌کنند تا نشان بدهند در معماری امروز چطور از مفهوم تأخر برای رهایی از محدودیت‌های سبکی بهره می‌برند. نتیجه بسط ظرفیت انتقادی معماری و پدید آمدن روشی جدید در تحلیل است. 

Lateness

Peter Eisenman and Elisa Iturbe

Princeton University Press, 2020

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

Lateness: Toward a Definition

Lateness in the Twentieth Century

Adolf Loos

Aldo Rossi

Jon Hejduk

Conclusion

 

اطلاعات بیشتر:

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691147222/lateness

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۲) *
مهسا پور‌احمد
سخن از تاریخ و سیاست فقط در نوشته‌های هوگو به چشم نمی‌آید؛ او سخنوری بی‌باک نیز بود، اما نه با قصد بازی با کلمات. او...
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۱)
مهسا پور‌احمد
۲۲ مه سالگرد درگذشت ویکتور هوگو بود. ویکتور هوگویی که شاید برای خیلی از ما رمان‌نویسی قهار باشد. حال آنکه رمان‌نویسیِ صرف را شاید بتوان...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر