×

جستجو

شب مجلۀ آدینه

شب مجلۀ آدینه

زمان: پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰

سخنرانان: سیروش علی‌نژاد، ناصر زراعتی

این سخنرانی‌ها از طریق اینستاگرامِ کتابسرای اردیبهشت پخش می‌شود. نشانی:

https://www.instagram.com/ordibeheshtbookshop_2/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر