×

جستجو

فلسفۀ هنر آرتور دانتو: جستارها| نوئل کارول

آرتور دانتو برای بیش از سی سال مهم‌ترین منتقد هنر و فیلسوفِ هنر و زیبایی‌شناسی در جهان انگلیسی‌زبان بود. در کتاب حاضر، نوئل کارون، استاد سرشناس فلسفۀ هنر در دانشگاه شهری نیویورک (سی‌ یو ان وای)، که خود سابقاً خبرنگارِ حوزۀ نقد هنر بوده، دیدگاهی جامع و نظام‌مند از فلسفه و نقدِ دانتو عرضه می‌کند. نوشته‌های دانتو مخاطبان متنوعی را جذب می‌کرد و هنوز نیز می‌کند؛ از جمله زیبایی‌شناسان، هنرمندان، منتقدان هنر، مورخان، و علاقمندان به هنر. در این کتاب، مقوله‌های اصلیِ دانتو عمیقاً تحلیل شده و هم‌چنین دربارۀ اهمیت سیاسیِ او، دیدگاه‌هایش در باب تاریخ، سینما و ورای آن بحث شده است.

فهرست مطالب کتاب:

Chapter 1 Introduction

Chapter 2 Danto, Art, and History

Restricted Access

Chapter 3 Danto, Style, and Intention

Chapter 4 Essence, Expression, and History

Chapter 5 Danto’s New Definition of Art and the Problem of Art Theories

Restricted Access

Chapter 6 The End of Art?

Chapter 7 Danto, the End of Art, and the Orientational Narrative

Chapter 8 Arthur Danto and the Problem of Beauty

Chapter 9 Arthur Danto, His Philosophy of Art and Critical Practice

Chapter 10 Arthur Danto and the Political Re-Enfranchisement of Art

Restricted Access

Chapter 11 Danto, Pluralism, and Politics

Restricted Access

Chapter 12 The Philosophy of Art History, Dance, and the 1960s

Chapter 13 Arthur Danto Goes to the Movies

Restricted Access

Chapter 14 Warhol’s Empire

Chapter 15 Danto’s Philosophy of History

Chapter 16 Danto’s Comic Vision

Chapter 17 The Age of Danto

 

اطلاعات بیشتر:

https://brill.com/view/title/60738

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر