×

جستجو

مجلۀ انجمن مورخان معماری| JSAH/ Volume 79 / Number 3 / September 2020

فهرست مطالب این شماره:

 

▪️Articles

▫️Reconstructing the Sacred Experience at the Sanctuary of Hekate at Lagina| Amanda Herring

▫️One and Many: Parish Church Planning in Late Medieval England| Zachary Stewart

▫️Thought Patterns in the Space of an Eighteenth-Century French Curiosity Cabinet| Lauren R. Cannady

▫️Houston Is Almost All Right: Postmodernism on the Texas Gulf Coast| Kathryn E. O'Rourke

▪️Books

▫️Architecture, Islam, and Identity in West Africa: Lessons from Larabanga, by Michelle Apotsos| Reviewed by Ashley Miller

▫️The Architecture of Banking in Renaissance Italy: Constructing the Spaces of Money, by Lauren Jacobi| Reviewed by Sergio Tognetti

▫️Dessiner pour bâtir: Le métier d'architecte au XVIIe siècle, by Alexandre Cojannot and Alexandre Gady| Reviewed by Émilie D'Orgeix

▫️Climate Change and the Art of Devotion: Geoaesthetics in the Land of Krishna, 1550–1850, by Sugata Ray|Reviewed by Purnima Dhavan

▫️Building Washington: Engineering and Construction of the New Federal City, 1790–1840, by Robert J. Kapsch| Reviewed by Tom F. Peters

▫️The World the Trains Made: A Century of Great Railroad Architecture in the United States and Canada, by James D. Dilts| Reviewed by Kurt Schlichting

▫️Wright on Exhibit: Frank Lloyd Wright's Architectural Exhibitions, by Kathryn Smith, and Frank Lloyd Wright: Unpacking the Archive, edited by Barry Bergdoll and Jennifer Gray| Joseph M. Siry

▫️Frauen blicken auf die Stadt: Architektinnen, Planerinnen, Reformerinnen, edited by Katia Frey and Eliana Perotti| Mechtild Widrich

▫️Brokers of Modernity: East Central Europe and the Rise of Modernist Architects, 1910–1950, by Martin Kohlrausch|Christina E. Crawford

▫️X-Ray Architecture, by Beatriz Colomina| Jiat-Hwee Chang

▫️Complexity and Contradiction at Fifty: On Robert Venturi's “Gentle Manifesto”, by Martino Stierli and David B. Brownlee|  Léa-Catherine Szacka

▫️Corridors: Passages of Modernity, by Roger Luckhurst|Daniel M. Abramson

▫️An Anatomy of Influence, by Thomas Daniell|Lisa Hsieh

 

اطلاعات بیشتر:

https://online.ucpress.edu/jsah/article-abstract/79/3/246/111793/In-This-Issue?redirectedFrom=fulltext

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۲) *
مهسا پور‌احمد
سخن از تاریخ و سیاست فقط در نوشته‌های هوگو به چشم نمی‌آید؛ او سخنوری بی‌باک نیز بود، اما نه با قصد بازی با کلمات. او...
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۱)
مهسا پور‌احمد
۲۲ مه سالگرد درگذشت ویکتور هوگو بود. ویکتور هوگویی که شاید برای خیلی از ما رمان‌نویسی قهار باشد. حال آنکه رمان‌نویسیِ صرف را شاید بتوان...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر