×

جستجو

فرهنگ شهری و بصری در ایران معاصر: رؤیت‌ناپذیری و سیاست‌های حضور روزمره| پدرام دیبازر

در این کتاب بحث اصلی نویسنده این است که زندگی روزمره در ایران حوزه‌ای غنی است، حامل وجودِ اجتماعی و تولید فرهنگی. از دید دیبازر الگوهای زندگی روز‌به‌روز در ایران آغشته به صورت‌های بیان‌گری‌ای است که ناشناخته و خارج از دید هستند؛ اما ارزش ضروری و قابل‌توجهی برای مطالعۀ فرهنگی جامعۀ معاصر دارند. 

از دید او حالت‌های غیرفرصت‌طلبانۀ حضور در ریتم زندگی روزمره آمیخته است، و این حالت‌ها از حیث دیداری بسیار نامحسوس و در مقاومت در برابر هنجارها و ساختارهای تثبیت‌شدۀ اجتماعی غیرمتخاصم هستند. در این کتاب به چنین ترفندهای روزمره و خلاقیت‌هایی در حین زندگی در فضا پرداخته می‌شود، آنچنان که در صورت‌های فرهنگی و ارتباطات از طریق رسانه‌ها تصویر شده است.

در طی تحلیل تجربه‌های روزمرۀ آشنا، کتاب گسترۀ وسیعی از امور معمولی مانند قدم زدن، رانندگی کردن، خرید کردن، ورزش کردن یا تماشای آن و نیز موقعیت‌های فضامند همچون خیابان‌ها، ماشین‌ها، پشت‌بام‌ها، مراکز خرید و استادیوم‌های ورزشی را پوشش می‌دهد. همچنین صورت‌های فرهنگی متنوعی همچون فیلم، عکاسی، معماری، ادبیات، هنرهای تجسمی، تلویزیون و رسانه‌های دیجیتال بررسی می‌شود. کتاب از طریق برجسته کردن سیاست‌های زندگی روزمره که مشروط به دغدغه‌های موجود حول رویت‌پذیری و حضور است، شیوه‌های تازۀ اندیشیدن به فرهنگ‌های بصری و شهری ارائه می‌دهد.

 

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

1 STREETS

Capturing the non-visibility of everyday presence

Urban emptiness

Absent presence

An orientation towards the everyday

2 CARS

Inhabiting the everyday, enacting an embodied cinema of mobility

On the move: Abbas Kiarostami's wandering cars and extended

presence

Dwelling in mobility

Mobilizing the look

An embodied cinema of everyday interaction

Conclusion

3 ROOFTOPS

The invisibility and ambiguity of leftover space

Rooftops and the everyday city

Rooftops of Iran: Memoirs and popular culture

On leftover space

Urban rooftops in Iran: The ambivalence of leftover space

Rooftop protests: The everyday practice of shouting from rooftops

Conclusion

4 SHOPPING CENTRES

The ambivalence of the scopic regime of the stroll

Ambiguities of the shopping centre

The scopic regimes of shopping

Going for a walk in the shopping centre

Conclusion

5 SPORTS

The unrelenting visibility of wayward bodies

Sports and everyday life in Iran: A short history

Geographies and visualities of sport

The hypervisibility of television sports

The spectral community of television sports spectators

Conclusion

 

Conclusion

 

 اطلاعات بیشتر:

https://www.bloomsbury.com/uk/urban-and-visual-culture-in-contemporary-iran-9781788311977/

گفت‌وگوی نویسنده دربارۀ کتاب با «حلقۀ ایران» (فارسی):

https://www.youtube.com/watch?v=fEkXnXCJDZI

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
جایگاه دانش‌پژوهی در هنر معاصر و مدرن متأخر ایران | نشست مجازی
در سال‌های اخیر، شاهد جهش مساعدی در انتشار کتاب‌هایی بوده‌ایم که به کاوش در جنبه‌های مختلف هنر مدرن و معاصر ایران اختصاص دارد. این انتشارات...
آرامگاه شهدای ۳۰ تیر
مریم ابراهیمی
تا زمانی که واقعۀ ۳۰ تیر برای جبهه ملی موضوعیت داشت، افرادی که حتی شاهد آن واقعه نبودند، ابن‌بابویه را مکان حافظه جبهه ملی می‌دانستند...
ورق‌هایی خوانده‌نشده از تاریخ اهواز معاصر؛ نخستین مسافرخانه‌های شهر به استناد روایات شفاهی (۱)
وحید آقایی
اهواز؛ شهری که هر زمان قصد روایت داستانی درباره آن هست، ناگزیرم در ابتدای متن دیباچه‌ای هر چند کوچک، در وصف آن بنویسم. کاری که...
بازنگری به گذشته در موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی| انکا آی. لسک، اندرو مک‌کلن، ان سل (و.)
کتاب حاضر نشان می‌دهد که چگونه موزه‌ها و فضاهای تاریخی به نحوی فزاینده به «پس‌زمینه»هایی برای هر نوع مداخله‌ای بدل شده‌اند که به منظور نور...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر