×

جستجو

میراث ناملموس، شهر و جماعت: در مسیر راه ابریشم و ورای آن | فراخوان ارسال چکیده برای چهارمین همایش بین‌المللی شهرهای ابریشم

The Fourth Silk Cities International Conference
Intangible Heritage, Cities and Communities: along the Silk Roads and beyond
Tunis, Tunisia, 4 - 6 March 2024

 

This peer-reviewed conference aims to bring together global knowledge on conceptualising intangible heritage as an urban phenomenon. Traditions and cultural expressions do not happen in isolation, instead they are conditioned by both socio-cultural and urban spatiality. Therefore, this Fourth International Silk Cities Conference will foster international dialogues between multiple disciplines related to urban studies, art and humanities, social science as well as disaster management, heritage and migration studies. It will be open to scholars, practitioners, international organisations, and policy makers.

The Conference will explore dynamics of intangible heritage interactions with space, day to day life, and the built environment. It seeks to bring together global knowledge rooted in local diversity on relations between intangible heritage as integral parts of urban culture and spatiality of cities. The concept of intangible heritage is underexplored, yet inherently intertwined with urban life. The aim is to unpack links between space, community, time and heritages in cities in normal as well as disrupted circumstances to gain a better understanding of this multifaceted concept. Even in cities facing disasters, an emerging notion is the value of intangible heritage in recovering from natural incidents, wars, and revolutions.
The Conference seeks to offer new perspectives and strategies towards a better understanding of urban intangible heritage and to push the traditional theoretical and practical boundaries by applying a holistic approach towards integrating potentials of intangible heritage to inform urban policies and practices as well as the arts and humanities. Ultimately intangible heritage is envisaged as tools for sustainable development and resilience.


محورهای همایش:

Proposals for papers and non-paper 15 minutes presentations are invited under the following themes:

Cultural expressions of diverse communities
Dimensions of urban experience
Urban economy, temporal activities and everyday life
Intangible heritage, disaster management and and resilience to disasters and disruptions
Urban governance, policies, instruments, and practices
Social mobilisation, future memories, and right to the city
Sustainable tourism, heritage, and local identity
Partnerships, cooperations, and participatory practices.

مهلت ارسال چکیده: ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳| ۶ آبان ۱۴۰۲
زمان برگزاری همایش: ۴-۶ مارس ۲۰۲۴

اطلاعات بیشتر و ارسال چکیده:

https://silk-cities.org/international_conference_2023_2024

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
شیوه‌های مستندنگاری بافت‌های روستایی؛ نمونه‌ی مطالعاتی روستاهای پلکانی منظر فرهنگی هورامان | برگزاری نشست
ارزیابی مناظر فرهنگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین؛ نمونه‌ی مطالعاتی منظر فرهنگی هورامان
شهرهای بیابان‌زا
امید شمس
بیابان با کویر فرق دارد. بیابان جایی است پهناور که میانگین سالانه‌ی بارش آن از ۵۰ میلی‌متر کمتر است. در بیابان گاه تا چند سال باران نمی‌بارد؛ اما یک‌باره طی چند ساعت آسمان همه‌ی دلش را خالی می‌کند. در عوض، بیابان حدود ۱۰۰ برابر بارش سالانه تبخیر و تعرق دارد. بیابان بسیار کم‌آب و کم‌گیاه است یا به‌کلی آب و گیاه ندارد. در مقابل، کویر یا همان که نمکزارش می‌نامیم، پست‌ترین جای بیابان است. آب در کویر بخار می‌شود و چنان نمک بر جای می‌گذارد که دیگر فقط به گونه‌های گیاهانی غیر زراعی مجال روییدن می‌دهد.
نظام پستی در صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران | ویلم فلور
در حالی‌که عملکرد نظام پستی ایران، پیش از ۱۵۰۰ و پس از ۱۸۰۰ میلادی، پیش از این، بررسی شده است؛ برای نخستین بار است که در این مقاله، عملکرد و ویژگی‌های نظام پستی ایرانیان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اساساً بر مبنای منابع اولیه، تحلیل می‌شود. چنین پژوهشی محققان را در فهم بهتر ارتباطات، هم در مناسبات اداری حکومت و هم در مناسبات خصوصی افراد، در دوره‌های صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران کمک می‌کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر