×

جستجو

راهنمای راتلج دربارهٔ زنان در معماری | آنا سوکالینا (و.)

این راهنما اسامی زنان پیشگامی را برجسته می‌کند که طی زمان در پرورش، شکل دادن و ساختن فرهنگ معنوی و محیط مادی در مناطق مختلف در سراسر جهان مشارکت کردند. کتاب تکامل چشم‌گیر زنان در راهبری، چشم‌اندازهای حرفه‌ای، صناعت و دانشوری در معماری را از دوران پیش از صنعتی شدن تا امروز آشکار می‌کند.
کتاب به ترتیب زمانی و در پنج بخش سامان یافته است که منطبق بر مراحل اشتغال، راهبری و مشارکت زنان در معماری طی چندین سده است. این بخش‌ها شامل ۲۹ فصل به نویسندگی ۳۳ دانشور شناخته‌شده است که متعهد بوده‌اند توپوگرافی‌های گسترده‌تری را در زمان و مکان جست‌وجو کنند و معماران شاغل، رهبران، معلمان، نویسندگان، منتقدان و سایر اهل حرفه در حوزۀ محیط مصنوع را به تصویر بکشند. این تحقیق درهم‌پیچیده بحث‌ها و پرسش‌ها و پروژه‌هایی را حول زنان در معماری برمی‌کشد و نیز، مشوق پژوهش‌ها و بحث‌های گسترده‌تر در حوزه‌هایی تازه است و قطعا محرّک برنامه‌های دانشگاهی و کتاب‌ها و مقالاتِ آینده دربارۀ این موضوع است. بداعت این کتاب نه فقط از حیث عرضۀ مجموعه‌ای از مطالعات موردی که به خاطر بسط دادن یک نگاه کلی پیشرو از موضوع به مثابۀ یک کل است.

The Routledge Companion to Women in Architecture
by Anna Sokolina
Routledge, 2021

– فهرست مطالب کتاب:

PART I Women in the Early Profession and Leadership: Preindustrial Age to Early Twentieth Century From Domestic Realms into Public Life and Culture
1. Did Women Design or Build Before the Industrial Age?
2. For Homeowners and Housekeepers: The Architecture of Minerva Parker Nichols in Late Nineteenth-Century America
3. Nell Brooker Mayhew and the Arts and Crafts Movement in America
4. "Designing Houses Is Like Having Babies": Verna Cook and the Practice of Architecture in the 1920s and 1930s
5. The Forgotten Art of Florence Hope Luscomb
6. "This Is Not a Success Story": Florence Fulton Hobson, Architect in Northern Ireland

PART II Women in the Modern Movement: The First Half of the Twentieth Century The Limits of Engagement in the Architectural Profession and the Agenda of "Modern" Work
7. Eileen Gray: Invitation to an Intellectual Journey
8. Blocks Versus Knots: Bauhaus Women Weavers’ Contribution to Architecture’s Canon
9. Lutah Maria Riggs: A Portrait of a Modern Revival-Style Architect
10. Regarding De Stijl through a Gender Perspective: The Life and Work of Han Schroder
11. Reclaiming the Work of Women Architects in Mandatory Palestine
12. More Than Shelter: Olive Tjaden’s Suburban Projects in New York and Florida

PART III Women in the Context of Mid-Century Modernism Mainstream Practice Formations, Public Engagement, and Women’s Wider Agency in the Field
13. Lois Davidson Gottlieb: A Woman Fellow
14. Consulting and Curating the Modern Interior: The Work of Hilde Reiss, 1943–1946
15. Architect, Partner, Wife: Mid-Century Husband-and-Wife Partnerships
16. "Mrs. Meric Callery"
17. Katherine Morrow Ford: Designs for Living
18. Architect, Builder, Client, Secretary: The Women of the Sarasota School

PART IV Women in Architecture of the Late Twentieth Century Architectural Work and Urban Planning: Drawing, Building, Educating, Archiving
19. Together Not Apart: Creating Constellations in Learning from an Archive
20. Women’s Contributions to Manitoba’s Built Environment: The Case of Green Blankstein Russell
21. Uncovering Her Archive: Ayla Karacabey in Postwar Architecture
22. Restless: Drawn by Zaha Hadid
23. "Something More Solid and Massive": The Architecture of Lauretta Vinciarelli
24. Flora Ruchat-Roncati and the "Will to Keep Working"

PART V Women in Architecture: From the 1960s to the Present Breaking the Glass Ceiling
25. Expanding the Legacy: The International Archive of Women in Architecture
26. Breaking the Silence: Women in Russian Architecture
27. Leaving a Lasting Legacy. Beverly Willis: Groundbreaking Architect, Artist, Designer, Filmmaker, and Philanthropist
28. Reflections: Creating an Architectural Practice
29. Collaborations: The Architecture and Art of Sigrid Miller Pollin

– اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Women-in-Architecture/Sokolina/p/book/9780367232344

 

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر