×

جستجو

فراخوان ارسال پیش‌نهادهٔ وبگاه اگریگت (Aggregate) با موضوع «مواد سمی»

فراخوان ارسال پیش‌نهادهٔ وبگاه اگریگت (Aggregate) با موضوع «مواد سمی»

مهلت ارسال پیشنهاده: ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۱| ۶ بهمن ۱۳۹۹

 

وبگاه اگریگت Aggregate بستری آنلاین برای حمایت از تألیف، داوری همتراز، انتشار و بحث دربارۀ تحقیق‌های نوآورانه در تاریخ معماری است. 

هدف این وبگاه یافتن روش‌شناسی‌ها و تکنیک‌های نو در تاریخ و تئوری معماری است. گردانندگان وبگاه تحقق این هدف را با تأکید بر رویکردهای میان‌رشته‌ای دنبال می‌کنند، رویکردهایی که حوزۀ فرآیند تحقیق، بحث و انتشار را در ذهن دانشوران، محققان و دانشجویان گسترش می‌دهد. در عین حال این وبگاه محلی برای گفتگو دربارۀ تحقیق در تاریخ و تئوری معماری نیز هست. 

این وبگاه در همۀ زمینه‌ها، دوره‌های زمانی و مکان‌های جغرافیایی مربوط به معماری و حوزه‌های همسایه‌اش مقاله می‌پذیرد. 

فراخوان اخیر برای پروژۀ جدیدی در این وبگاه با موضوع نسبت مواد سمی و معماری، طراحی و طراحی شهری است.

 

▪️Call for Proposals : Toxics 

Toxics. Toxins. Toxicants. Toxicity. These terms slip in and out of architecture, design, and urban planning discussions, shifting between scientific, medical, legal, and social meanings. But what does the history of toxics reveal about the history of architecture? From nineteenth-century arsenic-laden wallpaper to present-day chemical sensitivity–inducing formaldehyde, increasingly industrialized building practices have created both new products and new modes of consumption, production, regulation, and disposal. Over the last one hundred years, building materials have become increasingly composite—made by cutting, mixing, extrusion, cross-lamination, and even nanomaterial microscopic manipulation. These processes can covertly introduce toxic substances into the architectural spaces we inhabit. How should we narrate histories of dangerous materials that so often evade our consciousness, governance, and control? How do we understand the corporeal, environmental, and social responsibilities architects assume or reject under these evolving material conditions? Finally, how do we account for the methodological and practical challenges of writing about untraceable substances, mapping inaccessible supply chains, or navigating legal restrictions on material archives? Writing histories of deleterious building materials offers an opportunity to understand how the differences between nature and artifice, production and consumption, business-as-usual and environmental justice, and the toxic and nontoxic are produced and perpetuated.

 

 اطلاعات بیشتر دربارۀ این فراخوان:

http://we-aggregate.org/piece/toxics

 

یادداشت سمانه محسنی در معرفی این وبگاه:

https://t.me/asmaaneh/985

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر