×

جستجو

برگزاری گفتگوی مجازی: «شهر نمایش: معماری چطور دوبی را ساخت»

برگزاری گفتگوی مجازی: «شهر نمایش: معماری چطور دوبی را ساخت»

گفتگوی پاملا کریمی با تاد ریس

میزبان: مرکز شرمین و بیژن مصور-رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون

زمان: ۱۴ آوریل ۲۰۲۱| ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

 

اطلاعات بیشتر: 

https://iran.princeton.edu/events/showpiece-city-how-architecture-made-dubai

🔸ثبت‌نام در برنامه:

https://princeton.zoom.us/webinar/register/WN_oFUOgRKET9KqM_AL7mZs6g

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
آغازی برای پایان یک رویکرد پراشتباه
فربد افشار بكشلو
مطرح شدن مجدد طرح توسعه ی حرم شاه چراغ (ع) سبب بروز نگرانی شدید در جامعهٔ معماری و شهرسازی ایران شده است.  افراد از دریچه‌های متفاوتی این نگرانی را مطرح کرده‌اند، ولی جای یک نگاه خالی بود: منطق اجتماعی فضای شهری بافت موجود و عواقب این مداخله برای آن. بر مبنای نظریهٔ چیدمان فضا، فعالیت میرا ترین عنصر شهری است و بسیار سریع‌تر از دو عنصر دیگر شهری، یعنی ساختمان و معبر، دچار دگرگونی می شود. در مقابل، معبر نامیراترین عنصر شهری است و خطی است که برای زمانی طولانی بر پیکر شهر باقی می‌ماند. بر مبنای پژوهش‌های متعددی که بر اساس الگوی برآمده از این نظریه صورت گرفته است، تخریب هر بافت نه تنها سبب از بین رفتن ابنیه می‌شود بلکه سبب تغییر وسیعی در ساختار شبکهٔ خیابانی آن محدوده نیز می شود. تغییراتی که برای مدتی طولانی در ساختار شهر مورد نظر باقی خواهند ماند، اصلاح آن امر...
«زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران: انقلاب‌های داخلی در عصر مدرن»؛ برگزاری سخنرانی مجازی
سخنران: دکتر پاملا کریمی (نویسندۀ کتاب) میزبان: دانشگاه تهران، دانشکدهٔ معماری، گروه مطالعات معماری ایران؛ با همكاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران  زمان:...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر