×

جستجو

مسجد جامع در شهر: آستانگی، مناسک، سیاست| ای. هلال اوغورلو و سوزان ییلمن (و.)

در این مجموعه مقالات، رابطۀ پویای میان مسجد جامع و شهر اسلامی بررسی می‌شود. در کتاب، به موضوعات مرسوم از دریچه‌هایی تازه پرداخته شده و هر نمونۀ بررسی شده در سیاق فضایی، شهری، و اجتماعی-فرهنگی خود قرار گرفته است. اگرچه این دو درونمایۀ مشهور-همان مفاهیمی که زمانی معرف این حوزه بوده‌اند- به دست مورخانِ معماری اسلامی و شهرسازی به نحوی گسترده مطالعه شده، در مجموعۀ حاضر، به طور ویژه دربارۀ ابهام فضایی و کارکردی یا آستانگی میان این فضاها بحث می‌شود.

به جای اشاره به مسجد جامع، به منزلۀ نشانۀ اصلیِ شهر اسلامی، در این مجموعه، شواهدی عرضه می‌شود حاکی از آن که تنوعی در نحوۀ روان شدنِ مرزهای معماری درون و پیرامون مسجد جامع در سرتاسر جهان اسلام، از قرطبه تا اورشلیم و لندن تا لاهور، بوده و هنوز هم هست. در این کتاب، با نگاه تاریخی به نمونه‌های مختلف و بررسیِ نقش وساطت انسان، از طریق مناسک و سیاست‌ها، در شکل‌بخشی به بافت کالبدی و اجتماعی شهر، گرایش‌های تعمیمی و تقلیل‌دهندۀ مطالعات پیشین زیر سوال می‌رود.

The Friday Mosque in the City: Liminality, ritual, and politics

Editors: A. Hilâl Ugurlu & Suzan Yalman

University of Chicago Press, 2020

فهرست مطالب کتاب:

 

Section I: Spatial Liminalities: Walls, Enclosures, and Beyond

- Liminal Spaces in the Great Mosque of Cordoba: Urban Meaning and Politico-Liturgical Practices|Susana Calvo Capilla

- Lahore’s Badshahi Masjid: Spatial Interactions of the Sacred and the Secular|Mehreen Chida-Razvi

- City as Liminal Space: Islamic Pilgrimage and Holy Sites in Jerusalem During the Mamluk Period|Fadi Ragheb

Section II: Creating New Destinations, Constructing New Sacreds

- Sanctifying Konya: The Thirteenth-Century Transformation of the Seljuk Friday Mosque into a ‘House of God’|Suzan Yalman

- Inviolable Thresholds, Blessed Palaces, and Holy Friday Mosques: The Sacred Topography of Safavid Isfahan|Farshid Emami

- From the Kutubiyya to Tinmal: The Sacred Direction in Mu’minid Performance|Abbey Stockstill

Section III: Liminality and Negotiating Modernity

- Perform Your Prayers in Mosques!: Changing Spatial and Political Relations in Nineteenth-Century Ottoman Istanbul|A. Hilâl Ug˘urlu

- Urban Morphology and Sacred Space: The Mashhad Shrine During the Late Qajar and Pahlavi Periods|May Farhat

- Towards a New Typology of Modern and Contemporary Mosque in Europe, Including Russia and Turkey|Nebahat Avcıoğlu

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/F/bo68884202.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۲) *
مهسا پور‌احمد
سخن از تاریخ و سیاست فقط در نوشته‌های هوگو به چشم نمی‌آید؛ او سخنوری بی‌باک نیز بود، اما نه با قصد بازی با کلمات. او...
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۱)
مهسا پور‌احمد
۲۲ مه سالگرد درگذشت ویکتور هوگو بود. ویکتور هوگویی که شاید برای خیلی از ما رمان‌نویسی قهار باشد. حال آنکه رمان‌نویسیِ صرف را شاید بتوان...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر