×

جستجو

برگزاری وبینار: «میان دریا و آسمان»

برگزاری وبینار: «میان دریا و آسمان»

میزبان: موزۀ هنرهای زیبای هوستون

زمان: بخش اول، ۲۷ فوریه|۹ اسفند ۱۳۹۹؛ بخش دوم، ۶ مارس|۱۶ اسفند ۱۳۹۹

 

این وبینار مقارن با نمایشگاه «میان دریا و آسمان: سفال‌های آبی و سفیدِ پارس و ورای آن» در موزۀ هنرهای زیبای هوستون برگزار می‌شود. در این وبینار، سفال‌های آبی و سفیدِ مجموعۀ این موزه به دقت بررسی می‌شود.

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ نمایشگاه:

https://www.mfah.org/exhibitions/between-sea-sky-blue-white-ceramics-persia-beyond

اطلاعات بیشتر دربارۀ وبینار:

https://www.mfah.org/calendar/between-sea-sky-curatorial-webinar-part-1?occcurrenceSlug=202102271500

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
درگذشت محمدعلی شاکری‌راد، نقاش و اسطوره‌شناس
متأسفانه محمدعلی شاکری‌راد، نقاش و اسطوره‌شناس و مدرس دانشگاه هنر، دیروز از دنیا رفت. او در سال ۱۳۴۹ در مقطع کارشناسی ارشد معماری داخلی از...
نظام آموزش آتلیه‌ای دانشکدۀ هنرهای زیبا: شرح برنامۀ آموزش طراحی معماری در دهۀ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش| یحیی سپهری و عیسی حجّت
در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران، از بدو تأسیس در سال ۱۳۱۹ش تا اواخر دهۀ ۱۳۴۰ش، نظام آموزشی برقرار بود که به نظام آتلیه‌ای شهرت داشت. این نظام در سال‌های دهۀ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش دوران اوج خود را گذراند. تحقیق حاضر می‌کوشد تا با تکیه بر منابع شفاهی و اسناد مکتوب، برنامۀ رسمی و عملیِ آموزش طراحی معماری این دانشکده را در دهۀ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش تبیین کند، ویژگی‌های اصلی آن را مشخص کند و ارکان آن را بازشناسد. روش تحقیق تاریخی است و از فنون تاریخ‌شفاهی و سندپژوهی بهره گرفته شده است. نظام آموزش معماریِ دانشکدۀ هنرهای زیبا در دهۀ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش برنامۀ منسجم و مشخصی داشت. آتلیه‌های معماری مکان اصلی وقوع و ظهور و بروز این نظامِ آموزش بود. نظام آتلیه‌ای نظامی مستقل و باز و آزاد بود که روحیۀ رقابت در ارکان آن جاری و ساری بود. استادْ رأس آتلیه و مراد دانشجویان بود و بعد...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر