×

جستجو

«تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری» | معرفی نشریه‌

معرفی نشریه‌: «تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری»

Architectural History | Including Special Collection: Architecture and Bureaucracy | Volum 65 | 2022

معماری و دیوان‌سالاری: ناگسستنی و ناسازگار؟ این دو حوزه اغلب در تضاد با هم دیده شده است؛ پسین نیروی خلاقه‌ی پیشین را سرکوب می‌کند؛ با این حال، آیا ممکن است هیچ هم‌پوشانی و اشتراکی میانشان نباشد یا گاه‌گداری در فرآیندشان هم‌زمانی‌ای رخ ندهد؟ تقلیل دادن نقش دیوان‌سالاری در معماری، به عاملی بیرونی و مخرب، توانایی ما اندیشمندان و سازندگان معماری را برای کشف راه‌های ارتباط و کار با این عنصر نافذ در نظامِ اجتماعیِ معاصر محدود می‌کند؛ حال آنکه فهم این ارتباط پرتنش ممکن است ما را در پل زدن بر فواصلی که میان معماری و جوامع، در سیاق‌های گوناگون، ایجاد شده یاری کند. در این مجموعه مقالات، نحوه‌ی گفتگوی میان معماری و دیوان‌سالاری درباره‌ی دیدگاه‌هایشان، در قرن بیستم میلادی، بررسی شده است. به ویژه، هدف پرداختن به مصادیقی است که در آنها دانش معماری عاملی موثر بر یا محصولی از دستگاه دیوان‌سالاری بوده است. در پس این تصور‌ که دیوان‌سالاری محل اعمال و تحمیل قدرت بر معماری است و برانگیختگی احساس استیصال ناشی از آن، بستری قرار گرفته که محل کنش و تعامل‌هایی نه متناقض، بلکه در هم تنیده است. چگونگی تعامل این حوزه‌ها با یکدیگر، چنانچه در مقاله‌های در پی نشان داده می‌شود، گوناگون و درخور بررسی دانشورانه است.

 

فهرست مقالات:

The Puzzle of Architecture and Bureaucracy

'As Efficient as a Factory': Architectural and Managerial Discourses on Government Office Buildings in Belgium, 1919-39

A Township Complete in Itself: The London County Council Architects and the Building of Becontree, 1919-34

Between Bureaucratic Tradition and Professional Discourse: Turkey and the Cade of SİSAG, 1969-77

The Bureaucratisation of Architecture in Post-War Italy: SGI under Aldo Samaritani, 1945-73

Architecture and the Collective: Structures and Processes of Architectural Work in the GDR

Bureaucratic Reform as Triggers of Experimental Design: KBS and Public Building in Sweden, 1963-74

Neither Perfect Nor Ideal: Palladio's Villa Rotonda

Reassessing Joseph Bonomi the Elder: The Hawksmoor Prize Essay 2021

A Gothic Vision: James Goold, William Wardell and the Building of St Patrick's Cathedral, Melbourne, 1850-97

The Workers Who Built the University of Glasgow, 1867-71

Development Visions in Ghana: From Design Schools and Building Research to Tema New Town

Privacy, the Housing Research Unit at the University of Edinburgh and the Country House, 1959-70

اطلاعات بیشتر:

https://www.cambridge.org/core/journals/architectural-history/volume/DD7A00A2A8CD21DF16961464131FED39

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۲) *
مهسا پور‌احمد
سخن از تاریخ و سیاست فقط در نوشته‌های هوگو به چشم نمی‌آید؛ او سخنوری بی‌باک نیز بود، اما نه با قصد بازی با کلمات. او...
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر