×

جستجو

عادله بصیری

عادله بصیری

مجموعه مصاحبه‌های «خانۀ خوب چه خانه‌ای است؟» (۴) | پاره‌هایی از مصاحبۀ فاطمۀ اکرمی با خانم خانه‌دار حدوداً چهل ساله
عادله بصیری

خانۀ ایرانی که الآن فکر می‌کنم اصلاً نیست؛ خانه‌های قدیمی بیشتر خانه‌های ایرانی بود که حیاط داشت، حوض داشت، دور حوض‌ها گل می‌گذاشتند، ماهی در حوض بود، صفا داشت؛ ولی الآن خانه‌ها دیگر به نظر من همه فرنگی شده است. آشپزخانه‌ها کوچک، خانه‌های خیلی کوچک، از نظر من خانه‌های ایرانی خانه‌های قدیمی بود که حیاط و حوض و صفا و درخت و فضای سبز و این‌طور چیزها داشت.

مجموعه مصاحبه‌های «خانۀ خوب چه خانه‌ای است؟» (۳) | پاره‌هایی از مصاحبۀ سارا مباشری با خانم معلم چهل ساله
عادله بصیری

- به نظر شما خانۀ ایرانی چطور خانه‌ای است؟ خانۀ ایرانی یک خانۀ حیاط‌دار [است.] خانه‌ای که یک پذیرایی بزرگ دارد که گنجایش پذیرایی مهمان زیاد را دارد. آشپزخانه‌ای [دارد] که همیشه گازش روشن است؛ یعنی همیشه خانم در حال آشپزی است و مهمان دارد. [...] وقتی می‌گویند برویم خانۀ مادرمان یا خانۀ پدرمان یا از اعیاد یاد می‌کنند که می‌خواهیم برویم دیدوبازدید همیشه من در ذهنم از دوران بچگی‌ام یک خانه‌ای است که همۀ اهل فامیل دورِ هم جمع هستند.

از مجموعه مصاحبه‌های «خانۀ خوب چه خانه‌ای است؟» (۲) | پاره‌هایی از مصاحبۀ سارا باقری‌مقدم با آقای پنجاه سالۀ استاد دانشگاه
عادله بصیری

در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷ برای درس انسان، طبیعت، معماری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با ذکر این مقدمه که به‌تسامح سه مؤلفۀ اصلی سازندۀ فرهنگ جغرافیا، تاریخ و جهان‌بینی است، و شناخت و رابطۀ این هر سه در چارچوب این درس می‌گنجد، پروژۀ عملی را برای روشن‌تر شدن مفهوم فرهنگ در ذهن ایشان تعریف کردیم. در ادامه برای پروژۀ عملی دانشجویان تحقیقی با عنوان «خانۀ خوب چه خانه‌ای است؟»

مجموعه مصاحبه‌های «خانۀ خوب چه خانه‌ای است؟» (۱)
عادله بصیری

در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷ برای درس انسان، طبیعت، معماری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با ذکر این مقدمه که به‌تسامح سه مؤلفۀ اصلی سازندۀ فرهنگ جغرافیا، تاریخ و جهان‌بینی است، و شناخت و رابطۀ این هر سه در چارچوب این درس می‌گنجد، پروژۀ عملی را برای روشن‌تر شدن مفهوم فرهنگ در ذهن ایشان تعریف کردیم. در ادامه برای پروژۀ عملی دانشجویان تحقیقی با عنوان «خانۀ خوب چه خانه‌ای است؟» با هدف شناخت تصور از خانۀ خوب در اذهان عموم مردم و تأثیر فرهنگ آن‌ها بر این ذهنیت تعریف شد.

معرفی کتاب: اشیای مقبول: طراحی و جامعه از سال ۱۷۵۰ به بعد
عادله بصیری

این کتاب اثری مهم دربارۀ تاریخ اجتماعی طراحی صنعتی و بازاریِ انگلستان طی سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۹۵۰، نوشتۀ آدرین فرتی، مورخ معماری بریتانیایی و استاد تاریخ معماری در کالج دانشگاه لندن است که در سال ۲۰۰۳ جایزۀ میشا بلک را برای نوآوری در آموزش طراحی دریافت کرد.

خانۀ خوب چه خانه‌ای است؟
عادله بصیری

همۀ ما بارها جمله‌هایی از این‌دست را شنیده‌ایم که «معماری تحت‌تأثیر فرهنگ و خود تأثیرگذار بر فرهنگ است» یا «معماری یک مقولۀ فرهنگی است» یا «معماری مظهر فرهنگی است» یا «معماری یک محصول فرهنگی است» و ... این را هم می‌دانیم که در آموزش معماری هر آن باید دانشجویان را متوجه این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری و به‌طورکلی «فرهنگ» کنیم. در طول هر «طرح» هم این را شنیده‌ایم که باید به مسائل فرهنگی در طرح و طراحی‌مان دقت کنیم؛ تفاوتی هم ندارد که موضوع آن طرح کتابخانه و موزه باشد یا خانه و مجتمع مسکونی.

معرفی اجمالی باغ‌های ملی ایران
عادله بصیری

باغ‌های ملی از جمله فضاهای جديد شهری بود که در اواخر دورۀ قاجاريه و به‌طور مشخص‌تر از دورۀ پهلوی اول به برخی از شهرهای ايران وارد شد. اين باغ‌ها نمودی از باغ‌سازی بينابين سنت و مدرنيته در کشور و نمودی از معماری و شهرسازی دورۀ گذار است که بسياری از الگوها و مفاهيم خود را از باغ‌سازی چند هزارسالۀ غنی ايرانی و برخی از الگوها و يا جزئيات خود را از الگوهای باغ‌سازی در غرب گرفته است. همين‌که نام اين فضاها «باغ ملی» است و نه «پارک ملی» می‌تواند شاهدی بر این باشد که همچنان آثاری از نظام باغ‌سازی و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر