×

جستجو

عاطفه کرباسی

عاطفه کرباسی

تأملى در باب خانه‌هاى تاريخى نجف‌آباد
عاطفه کرباسی

چند سالى است كه به مطالعه دربارۀ خانه‌هاى تاريخى نجف‌آباد مشغولم. مهم‌ترين مانع براى فهم اين خانه‌ها فقدان اطلاعات كافی دربارۀ آنها بود. از اين رو طى كارى ميدانى و سنگين، مجموعه‌اى از اطلاعات اوليه فراهم آمد كه امكان فهم و تحليل معمارى اين خانه‌ها را ميسر كند. پس از آن كار ميدانى، اكنون نوبت به فهم معمارى و زندگى شكل‌دهندۀ آن رسيده است. يادداشت حاضر، تأملى است جهت آغاز اين فهم. در نگاه اول، خانه‌هاى تاريخى نجف‌آباد را مى‌توان به دو دستۀ طاق چشمه و سقف تير چوبى تقسيم كرد. خانه‌هاى طاق چشمه هم از نظر فراوانى و هم...

از چه بناهایی طراحی کنیم؟
عاطفه کرباسی

طراحی دست آزاد از حجم‌ها و بناها ازجمله پرتعداد و وقت‌گیرترین تمرین‌هایی است که دانشجویان معماری در سال‌های اول تحصیلشان انجام می‌دهند. مطابق برنامة آموزشی مصوب که در حال حاضر در دانشکده‌های معماری کشور در دست اجراست، هر دانشجوی معماری مقطع کارشناسی دست‌کم در سه نیمسال تمرین‌هایی در قالب طراحی دست آزاد دارد. نتیجة مترتب بر این تمرین، توانایی دستی و ترسیمی دانشجو در بیان ایده‌های اولیه و طرح‌های نهایی معماری عنوان شده است. در برنامه این‌گونه فرض شده که دانشجو در مکان‌ها و محیط‌های واقعی حضور یابد و از ساختمان‌های شهر یا روستا طراحی کند؛ البته با وجود اشاره...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر