×

جستجو

زهرا برادران

زهرا برادران

گادامر برای معماران| پل کیدر
زهرا برادران

هانس-گئورگ گادامر یکی از برجسته‌ترین متفکران اروپایی قرن بیستم بود. فلسفهٔ او مخصوصا به کشف متداول‌ترین الگوهای تجربه و تفکر - که هرگاه مردم در جستجوی فهم جهان و یکدیگر هستند، زمانی که متون یا دیگر نمودهای معنا را تفسیر می‌کنند و هنگامی که هنر یا طبیعت را به گونه‌ای فریبنده، لذت‌بخش و معنادار تجربه می‌کنند، رخ می‌دهد - اختصاص دارد. گرچه گادامر به‌طور خاص دربارهٔ معماری کم نوشته است، نوشته‌های او در باب هنر و زیبایی‌شناسی گسترده‌ است و نقشی محوری در برنامهٔ کلی فلسفی او بازی می‌کند. به همین علت، در طول دهه‌ها، اندیشهٔ او بر طیف گسترده‌ای...

طراحی معماری از من فرار می‌کند!
زهرا برادران

یا هوطراحان بناهایی که این روزها در شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان ساخته می‌شود، چه کسانی هستند؟ مهندس معمارند؟ مهندس عمرانند؟ یا غیره؛ اگر معمارند، چگونه معماری هستند؟ چه توانایی‌ها و مهارت‌هایی دارند؟ در اوضاع امروز ساخت‌وسازِ کشور، چگونه معماری می‌تواند طراحیِ معماری کند؟آن روزها که دانشجوی کارشناسی معماری بودم برای انجام پروژه‌های درسی مهارت‌هایی لازم بود؛ کمترش را در دانشگاه یادمان دادند و برای کسب بیشترش روانۀ کلاس‌های مختلف می‌شدیم. بیشتر تشویقمان می‌کردند مهارت‌های اسکیس زدن را یاد بگیریم و به قول معروف دستمان را قوی کنیم. ما هم برای اینکه در ژوژمان‌ها اغلب پروژه‌هایی که راندوهای خاص‌تری داشتند...

خاطرات خانۀ کودکی
زهرا برادران

موضوع این یادداشت برای نخستین بار سر یکی از کلاس‌های کارشناسی ارشد نظرم را جلب کرد. صحبت از مقاله‌ای از کلر کوپر مارکوس به نام «خانه نماد خویشتن» بود. نویسنده در آن مقاله کوشیده بود بر اساس نظریه‌های روانشناسی کارل گوستاو یونگ برداشت جدیدی از نسبت روان انسان با محیط، به‌ویژه فضای خانه، ارائه دهد.

یادداشت یکم
زهرا برادران

این نخستین یادداشت از مجموعه یادداشت‌هایی است که قرار است به خواست خدا و با همت استادان گرامی و یاران دست‌اندرکار وبگاه حلقهٔ آسمانه در این صفحه قرار گیرد. نخستین‌ها همیشه مهم‌اند. در هر نخستین کاری تأملی لازم است؛ تا برایت روشن باشد این نخستین قدم است از کدام مسیر و البته برای رسیدن به کدام هدف. نوشتن از دغدغه‌ها و ایده‌ها و پرسش‌ها اگرچه برایم آسان نیست اما به قدر سختی‌اش جذاب هم است.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر