×

جستجو

الناز نجفی

الناز نجفی

انسان شاعرانه سکنی گزیده است
الناز نجفی

باستان‌شناسان نوسنگی با پرسش‌های بزرگی دربارۀ آغاز سکنی گزیدن آدمی مواجهند، دوره‌ای که محمل بنیادی‌ترین تغییرات زندگی انسان بود؛ اهلی کردن حیوان و گیاه، پیدایش نخستین سکونتگاه‌ها و ساختن سفال. از جمله این پرسش‌هاست اینکه چه رویدادی آدمی را به اهلی کردن گیاه واداشت. چرا بعضی اقوام دانه را اهلی کردند و برخی دیگر کشاورزی را از دیگران آموختند و نظایر این. شگفت‌انگیزترین این پرسش‌ها این است که چرا برخی اقوام شکارگر گردآورنده با آنکه قدمی بیشتر تا کشاورزی فاصله نداشتند اما هیچگاه آن یک قدم را برنداشتند؛ برای مثال «بومیان استرالیا که هرگز به مرحلۀ پرورش سیب‌زمینی شیرین و...

اتفاق حُسن و ملاحت
الناز نجفی

ترکیبات و اصطلاحاتی که با «مزه» ساخته می‌شود و بسیار در گفت و شنودهای روزمره متداول است به آن معنایی فراتر از چهار طعم اصلی یعنی شوری، شیرینی، تلخی و یا ترشی می‌بخشد؛ «خوش‌مزه»، «بامزه»، «بدمزه»، «بی‌مزه»، «مزه دادن»، «مزۀ دهن کسی را دانستن». مزه حتی در دایرۀ تنگ اصطلاحات آشپزی نمی‌گنجد و به هر آنچه سروکاری با ذوق دارد همچون روی دلنشین، خط خوش، شعر زیبا و از این دست سرایت می‌کند.

به چشمِ عاشقی
الناز نجفی

به عقیدۀ باباشاه اصفهانی خط نیز همچون روی زیبا هرقدر که موزون باشد ولی صفا نداشته باشد، مرغوب نخواهد بود. این یگانه جایی نیست که چه در توصیف زیبارویان و چه در توصیف شعرِ شاعران یا خطِ خوشنویسان، با دو قبیل تعابیر مواجهیم: «حُسن»، «زیبایی»، «نکویی»، «جمال» و «موزونی» از سویی و «صفا»، «لطف»، «آن»، «ملاحت» و «مزه» از سوی دیگر.

معرفی کتاب: کوچه پس کوچه‌های روزمرگی
الناز نجفی

اصطلاح «صنایع دستی» از چه زمانی وضع شد و منظور از آن چه بود؟ با اطلاق اصطلاح صنایع دستی به اموری چون فلزکاری، نساجی، قلم‌زنی، قالی‌بافی و ... پذیرفته‌ایم که این محصولات دست‌پروردۀ آدمی و محصول نبوغ و خلاقیت اوست.

«وقتی چهلستون از بین برود»
الناز نجفی

روز پنجشنبه دوم اردیبهشت بود. از دفتر روزنامه در کوچۀ برلن به سمت کوچۀ مهران آمد و رسید به خیابان سعدی. در اولین کوچۀ بن‌بست آن سوی خیابان، در عمارتِ پارک صاحب‌اختیار که حالا «کلوب ایران» شده، نمایشگاهی از دیوارنگاره‌های چهل‌ستون و عالی‌قاپو برپا است.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر