×

جستجو

کامبیز حاجی‌قاسمی

کامبیز حاجی‌قاسمی

نگاهی گذرا به چشمه‌طاق‌های مسجد جامع اصفهان
کامبیز حاجی‌قاسمی

طاق‌چشمه‌های شبستان مساجد را باید از عناصری دانست که همچون گنبدخانه و ایوان و منار، در سدۀ ششم و یا شاید اندکی زودتر، به مساجد افزوده شدند و چهرۀ مساجد را به کلی دگرگون کردند. بر اساس برخی شواهد باقی‌مانده، شبستان‌ها، در مساجد سده‌های نخستین، سقف مسطح چوبی یا طاق آهنگ داشتند. به نظر می‌رسد که در قرن ششم، طاق‌چشمه‌ها رواج پیدا کرده و جایگزین پوشش‌های پیشین شبستان‌ها شدند. «طاق‌چشمه» یا «چشمه‌طاق» طاق کوچکی است که در زمینۀ مربع یا گاهی مستطیل برپا می‌شود[۱]، مربع یا مستطیلی که معمولاً با چهار قوس استوار بر چهار ستون شکل می‌گیرد. حضور این...

پرسش‌هایی در باب «چیستی و کاربرد تاریخ معماری»
کامبیز حاجی‌قاسمی

۱. آیا باید از تاریخ معماری توقع کاربردی داشت؟ بسیاری هدف تاریخ را افزایش معرفت درونی و امری ذهنی می‌دانند. در این صورت ترکیب لفظ تاریخ با معماری که فرآیندی عملی و عینی است، چه معنایی دارد؟ در باور من تاریخ معماری کاربردی است و شاید از هر نوع تاریخ دیگری هم کاربردش بیشتر باشد. به طورکلی مورخ محققی است که زمینۀ کارش گذشته است. او بی‌گمان برای یافتن پاسخ سوالات امروزی خود به سراغ تاریخ می‌رود و سوابق موضوعی را که مدنظر دارد در گذشته جستجو می‌کند و از آن درسی برای حل مشکل امروز می‌گیرد. او برای لذت...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر