×

جستجو

مریم حیدرخانی

مریم حیدرخانی

معرفی کتاب: شهر مملوک در خاور میانه
مریم حیدرخانی

این کتاب پژوهشی بین‌رشته‌ای در بارۀ تاریخ شهر، تجربه‌های شهری و شهرسازی دورۀ مملوک (۱۲۵۰- ۱۵۱۷م) است. تمرکز آن بر سه شهر کمتر مطالعه شده در منطقۀ سوریه (بلاد شام)، اورشلیم، صفاد و طرابلس است و در تلاش است تا رویکرد و روش‌شناسی جدیدی برای فهم شهرهای تاریخی عرضه کند. لوز با استفاده از متون مختلف و بررسی‌های میدانی بسیار ویژگی‌های شهر مملوک و هم‌چنین جنبه‌های مختلف شهرسازی در این منطقه را تشریح می‌کند و شهر پیشامدرن در خاورمیانه را به عنوان معیاری معتبر و مفید برای مطالعۀ زمینه‌های مختلف مانند معماری، تاریخ هنر، تاریخ و سیاست و محیط مصنوع...

شناخت آثار معماری
مریم حیدرخانی

شناخت آثار معماری یعنی چه و چطور می‌توان به آن رسید؟ این پرسشی است که این روزها ذهنم را به خود مشغول کرده است. اینکه چطور می‌توانیم آثار تاریخی معماری‌مان را بشناسیم؟

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر