×

جستجو

احسان کاخانی

احسان کاخانی

هنر در (و [مستقل] از) معماری: خودآیینی و میانجی
احسان کاخانی

نویسنده: بارت ورشافل| ترجمۀ احسان کاخانی|  این متن قسمت اولِ ترجمه‌ای از نهمین مقاله‌ی کتاب Sage Handbook of Architectural Theory است. مدیر کسب و کار [باسیلیکای] سنت پیتر: «خب، مرد جوان، سرور ما پاپ ژولیوس دوم شما را به عنوان شخصی با استعداد پیشنهاد کرده است. می‌دانید که ما در ساخت گنبد مشکلات زیادی داریم، این معماران نمی‌دانند چطور ادامه دهند. شما چند گنبد تا کنون ساخته‌اید؟» میکلانژ: «گنبد؟ هیچ. من نقاش و مجسمه‌ساز هستم اما...» مدیر کسب و کار: «چه گفتید؟ نقاش و مجسمه‌ساز؟ آه دوست عزیز، متأسفم، ما یک گنبد‌ساز حرفه‌ای احتیاج داریم» اگر میکلانژ امروز زنده بود احتمالاً چنین...

درآمدی بر مفهوم کالت و نسبت آن با معماری
احسان کاخانی

کالت (Cult) مفهومی است که به دایرهٔ وسیعی از مظاهر فرهنگی از جمله سینما، ادبیات، عکاسی و... اطلاق شده اما هنوز در معماری کاربردی وسیع نیافته است. در این نوشته تلاش می‌کنم حدودی کلی از معنای این واژه به دست دهم، به طوری که فتح بابی باشد برای ورود این مفهوم به معماری و نقد آن. عمدهٔ منابع موجود دربارهٔ این مفهوم مختص حوزهٔ سینما و نقد آثار هنری است؛ به این واسطه، منابع و مثال‌های متن حاضر نیز از همین حوزه‌اند. در نوشته‌های آینده سعی می‌کنم کاربردهای این مفهوم را به طور دقیق‌تر دربارهٔ آثار معماری و شیوهٔ داوری...

Der umayyadische Palast des 8. Jahrhunderts in Ḫirbat al-Minya am...
احسان کاخانی

معرفی کتاب Ritter, Markus. Der umayyadische Palast des 8. Jahrhunderts in Ḫirbat al-Minya am See von Tiberias. Wiesbaden : Reichert, 2017.   تحقیق دربارهٔ هنر و معماری دورهٔ بنی‌امیه یکی از رایج‌ترین موضوعات در حوزهٔ تاریخ هنر دوران اسلامی است. اغلب این تحقیق‌ها معطوف به بناهای مذهبی این دوره است و از بناهای غیرمذهبی، خصوصاً بناهای اقامتی و مسکونی، کمتر سخن رفته است. یکی از علل این امر آن است که عمدهٔ شناخت ما از بناهای غیرمذهبی و تزیینات مربوط به آنها، در این دوره، از طریق حفاری و مطالعات باستان‌شناختی حاصل آمده و بخش اندکی از این مطالعات به...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر