×

جستجو

دنیا معصومی

دنیا معصومی

مطالعۀ موضوعی ایکوموس و بخش شرقی راه‌های ابریشم: راهبردی برای...
دنیا معصومی

این نوشتار در ادامۀ ترجمۀ متنی است که تیم ویلیامز درخصوص «مطالعۀ موضوعی ایکوموس و بخش‌های شرقی راه‌های ابریشم»[۱] تدوین کرده است و پیش‌تر بخش نخست آن منتشر شده بود. در سه بخش پیش‌رو، ابتدا سخن از الزام داده‌افزایی و انتشار آن‌ها به‌جهت فراهم‌کردن امکان دسترسی عمومی‌تر و درنتیجه پیشرفت بیش‌تر این موضوع آمده است. سپس ماهیت راه‌‌های ابریشم شرقی و محدودیت‌هایی که مقابلش قرار گرفته تبیین شده است؛ و در آخر بر لزوم توجه به راه‌های دریایی و دیگر نقاطی که از چشم پوشیده مانده‌اند و درنظرگیری آن‌ها در رویکردهای ثبت این مسیر تأکید شده است. ۲. هم‌رسانی و...

مطالعۀ موضوعی ایکوموس و بخش شرقی راه‌های ابریشم: راهبردی برای...
دنیا معصومی

این نوشتار متشکل از چهار بخش و ناظر بر «مطالعۀ موضوعی ایکوموس و بخش‌های شرقی راه‌های ابریشم» خواهد بود که تیم ویلیامز[۱] آن را تدوین کرده است. بخش نخست پس از معرفی مطالعۀ موضوعی ایکوموس درخصوص بخش‌های شرقی راه ابریشم، به تبیین پیشینه، محدوده و رویکرد مطالعه و برآیند راهبرد ثبت زنجیره‌ای و فراملیتی راه‌های ابریشم در فهرست میراث جهانی یونسکو می‌پردازد. بخش دوم، در پی مباحثی شامل انتشار داده‌های مطالعۀ موضوعی و دیگر پروژه‌ها و مسائل مربوط به ایجاد یک جامعۀ پژوهشی بین‌المللی و بینامرزی است. بخش سوم به‌اختصار ماهیّت مسیرهای راه ابریشم در آسیای شرقی را بررسی و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر