×

جستجو

محمدرضا رحیم‌‌زاده

محمدرضا رحیم‌‌زاده

پدیدارشناسی و پژوهش در معماری
محمدرضا رحیم‌‌زاده

گفت وگو با آقای دکتر محمدرضا رحیم زادهعلی بابایی- منیره پنج‌تنی    محمدرضا رحیم زاده نه تنها معمار و مدرس معماری است بلکه پژوهشی دربارۀ اندیشیدن به معماری بر اساس اندیشه های هایدگر انجام داده است. به‌ همین خاطر برای گفت وگو او را انتخاب کردم تا از نگاه يك معمار که رویکرد هایدگری را به معماری، اساس پژوهش خود قرار داده است، به نقد و بررسی جایگاه پدیدارشناسی در معماری بپردازیم.***آقای دکتر رحیم زاده اگر موافق باشید با چند پرسش کلی و البته اصلی دربارۀ فلسفه معماری گفت‌وگوی مان را آغاز کنیم. در مطالعات نظریِ معماری چه روش هایی وجود دارد؟ به‌عبارت دقیق تر اندیشمندان در مطالعات...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر