×

جستجو

هند و ایران در دورانی طولانی| آلکا پاتل، تورج دریایی (و.)

این کتاب حاصل همایشی است که در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین برگزار شده و در آن روابط میان ایران و هند از دوران باستان تا عصر مدرن بررسی شده بود. مقالات آن شامل جنبه‌های تاریخی و باستان‌شناختی و هنری و تأثیرات این دو تمدن بر هم است.

India and Iran in the Long Durée

Editors: Alka Patel and Touraj Daryaee

Brill, 2021

فهرست مطالب کتاب:

Preliminary Material| Alka Patel and Touraj Daryaee

- India and Iran in the Longue Durée| Alka Patel and Touraj Daryaee

- Achaemenids and Mauryans: Emergence of Coins and Plastic Arts in India| Osmund Bopearachchi

- Nested Histories: Alexander in Iran and India|Grant Parker

- The White Elephant: Notions of Kingship and Zoroastrian Demonology| Touraj Daryaee and Soodabeh Malekzadeh

- In Search of Missing Links: Iranian Royal Protocol From the Achaemenids to the Mughals| Frantz Grenet

- The Shaykh and the Shah: On the Five Jewels of Muhammad Ghaws Gwaliori| Ali Anooshahr

- Historian as Witness: Ghulam Husain Tabatabai and the Dawning of British Rule in India|Sudipta Sen

- Parsi Textual Philanthropy: Print Commerce and the Revival of Zoroastrianism in Early 20th-Century Iran|Afshin Marashi

- Text as Nationalist Object: Modern Persian-Language Historiography on the Ghurids (C. 1150-1215)| Alka Patel

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://brill.com/view/title/59856

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در دوران معاصر، هیچ کس به اندازه‌ی اروین پانوفسکی در تاریخ هنر اثرگذار نبوده است. با اینکه او در نزد مورخان هنر مشهور است، او...
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر