×

جستجو

مدلِ معماری: تاریخ نمونک و نمونه‌های اولیه (پروتوتایپ)، سرمشق و تخیل هنری| متیو مایندراپ

به‌مدت بیش از پانصد سال، معماران مدل‌های سه‌بعدی‌ای را به منزلۀ ابزاری برای آزمودن، تصفیه کردن و نمایش دادنِ ایده‌هایشان به کار گرفته‌اند. اما، آنطور که متیو مایندراپ نشان می‌دهد، هدفِ ساختن مدل‌های فیزیکی معماری فراتر از بازنماییِ صِرف است. یک مدل معماری می‌تواند شبیه‌سازی کند، آموزش بدهد، الهام‌بخش باشد و زایای طراحی‌های معماری شود. در میان بسیاری چیزها، نیز می‌تواند نشانه، یادگاری، اسباب‌بازی،  شیء تدفینی، ابزار آموزشی، رسانه و یا خلاقیتِ هنری باشد. در این کتاب مایندراپ تاریخ مدل‌های معماری را از طریق تحقیق در کاربردهای آنها، هم در نظر و هم در عمل، بررسی می‌کند.

مایندراپ با پیگیری توسعۀ مدل‌های معماری از دوران باستان تا امروز، چارچوبی تفسیری برای فهم هر کدام از کاربست‌های آن در هر سیاق (کانتکست) زمانی و مکانی عرضه می‌کند. نخست مدل‌هایی را بررسی می‌کند که بنا بوده است سازه‌های موجود، خیالی و یا پیشنهادی را تجسم ببخشند و کاربرد آنها را در آیین‌های تدفینی یا پیشکشی باستانی توصیف می‌کند که در آنها مدل‌ها را حائز نیروهای جادویی می‌دانستند؛ سپس آنها را چون رسانۀ خیال و الهام معماری توضیح می‌دهد و نیز در پایان، در سدۀ بیستم، به منزلۀ نمونه‌های اولیۀ طراحی‌های تجربی. مایندراپ در ادامه به مدل‌هایی می‌پردازد که به بعضی مقاصد مشخص در کار معماری سرمشق می‌دهد و از این رو تأثیر آن را بر آرای لئون باتیستا آلبرتی بررسی می‌کند که معتقد بود مدل باید ساده باشد، وگرنه ذهن مخاطبش را از اندیشۀ معمار دور می‌کند. در بخشی دیگر مدل معماری را به منزلۀ ابزارِ مولدِ طراحی بررسی می‌کند؛ نیز تفسیرهای تمثیلی (allegorical)، قیاسی (analogical) و صاعد (anagogical) مدل‌ها را وارسی می‌کند.

تاریخ‌نامۀ مایندراپ نشان می‌دهد که مدل چطور می‌تواند نایب سازه‌های معماری یا تجربۀ پیچیدگی‌های صوری و حسّی ملموس و ناملموس آن باشد. فراتر از این، نشانمان می‌دهد که کاربرد، بازی، آزمایش و خیال‌بافی‌ای که با مدل‌های معماری ممکن می‌شود، در تصور کردنِ معماری در مسیرهای تازه به کمکمان می‌آید.

The Architectural Model

Histories of the Miniature and the Prototype, the Exemplar and the Muse

Matthew Mindrup

MIT Press, 2019

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

1. Models of Existing Structures

2. Dreaming by the Model

3. Descriptive Tools

4. In Plain and Simple Form

5. Modeling Material as Medium

6. Modeling Architectural Concepts

 

 اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://mitpress.mit.edu/books/architectural-model

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
شمارۀ ویژۀ نشریۀ «ساخته‌ها»: نشریهٔ مجمع تاریخ معماری استرالیا و نیوزیلند | فراخوان ارسال مقاله
محققان معمولاً میراث را ذاتاً ناسازگار یا دشوار توصیف می‌کنند و تفاوت‌های سیاسی-اجتماعی را که ارزش معماری را به ساختمان‌ها و مکان‌ها نسبت می‌دهند، برجسته...
تاریخ‌های موازی معماری ایران (رویکردهای نظری نو در تاریخ‌نگاری و تفسیر معماری ایران) | برگزاری دوره‌ٔ مجازی
تاریخ‌نگاری و فهم معماری گذشته ایران در دهه‌های اخیر تابع تحولاتی که در تاریخ‌نگاری هنر و معماری در سطح جهانی اتفاق افتاده دست‌خوش تغییرات بسیار...
مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی | مجموعه کتاب
مجموعهٔ حاضر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و پژوهش‌ها در حوزهٔ مطالعات ایرانی است؛مجموعه‌ای در امتداد محفل «مقالات پمبروک»، که به همت چارلز ملویل در کمبریح تأسیس...
بنیاد‌های فهم تاریخ معماری: درس‌نامه‌ای میان‌رشته‌ای
مهرداد قیومی بیدهندی
هدف اصلی کتاب این است که دانشجو و پژوهشگر جوان با ‏لازمه‌های اصلی فهم تاریخ معماری، و بایسته‌های فهم معماری، آشنا شود. ‏هدف این نیست...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر