×

جستجو

مرکززدایی از رنسانس؛ نمونه‌ای از تاریخ متصل

متن زیر ترجمهٔ بریده‌ای از مقالهٔ جولیا مکلور دربارهٔ تاریخ متصل و استعمارزدایی از برنامهٔ درسی است. از آنجا که در این بخش از مقاله، مصداقی از تاریخ متصل در سیاق هنر رنسانس ذکر شده است، می‌تواند به ما نشان دهد که تاریخ متصل هنر یا معماری چگونه می‌تواند نوشته شود؛ تاریخی که در آن حتی رنسانس پدیده‌ای منحصر به ایتالیا و اروپا نیست، بلکه در سیاق جغرافیایی و فرهنگی گسترده‌تری قرار می‌گیرد که از میان انواع اتصال‌هایش قطعاً با اسپانیای هابسبورگ و استعمار امریکا نیز ارتباط دارد.

ترجمهٔ سیدمجید میرنظامی

گرچه فرانسیسی‌ها[۱] در نابودی فرهنگ سرخپوستان امریکایی[۲] دخیل بوده‌اند، در مستندسازی و حفظ آن نیز نقش داشته‌اند. فرانسیسی‌ها در سال ۱۵۳۶مدرسه‌ای برای سرخپوستان امریکایی در تلا-تلولکو[۳] برپا کردند. چنین مؤسسه‌هایی برای متفکران بومی نوعی پناه‌گاه فراهم آورد (بنگرید به McDonough, 2014; Tavárez, 2013). در اینجا بود که برناردینو دِ ساهاگون (۱۴۹۹- ۱۵۹۰)[۴] با کاتبان و هنرمندان بومی همکاری کرد تا دست‌نوشتهٔ دوازده جلدی سترگی تولید کنند؛ تاریخ عمومی چیزهای اسپانیای نو[۵] یا دست‌نوشتهٔ فلورانسی. از آنجا که این متن میزان زیادی از فرهنگ سرخپوستی را حفظ کرده بود، خطرناک به حساب می‌آمد و فیلیپ دوم در سال ۱۵۷۷ دستور مصادرهٔ دست‌نوشته برای بررسی در شورای ایندیز [۶] را صادر کرد (Baudot, 1995, pp. 493–504). دست‌نوشته را ضبط کردند و به اسپانیا فرستادند، اما این آخر ماجرا نبود. این اثر به دست‌نوشتهٔ فلورانسی[۷] شناخته شد، زیرا مانند دیگر محصولات فرهنگی متعدد آمریکاها از مجموعهٔ مدیچی در فلورانس سر درآورد. گرچه به دلیل نگه‌داری بخش زیادی از گذشتهٔ «کافرکیشان» قدغن شده بود، شواهد موجود نشان می‌دهد کسانی در زمان نگه‌داری‌اش در فلورانس، به آن رجوع می‌کردند.

به نظر می‌رسد که در ۱۵۸۸ زمانی که لودوویکو بوتی[۸] مشغول نقاشی روی سقف آرمریای یوفیتزی[۹] بوده، تصاویر پرندگان غریب این کتاب را در ذهن داشته است (markey, 2011). از میان مردمانی که از زیر این سقف رنسانسی کلاسیک می‌گذرند، عدهٔ اندکی ممکن است تصور کنند که طراحی آن از هنرمندان سرخپوستی تأثیر گرفته که در مکتبی فرانسیسی‌ بر کرانهٔ مکزیکوسیتی در سدهٔ شانزدهم کار می‌کردند تا تاریخ و فرهنگشان را مستند کنند. 

پی‌نوشت:

[1] Franciscans

[2] Amerindian culture

[3] Tla-telolco

[4] Bernardino de Sahagún

[5] Historia general de las cosas de Nueva España (The Universal History of the Things of New Spain

[6] The Council of the Indies

[7] Florentine codex

[8] Ludovico Buti

[9] Uffizi's Armeria

منبع:

McClure, J. (2021). Connected global intellectual history and the decolonisation of the curriculum. History Compass, 19(1), 643.

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر