×

جستجو

احساسات و لذت‌های تجربۀ شهری: سفری به اصفهانِ سدۀ هفدهم؛ سخنرانی مجازی

Senses and Pleasures of Urban Experience: A Journey Through Seventeenth-Century Isfahan

Early modern Isfahan was a cosmopolitan city that offered a staggering array of pleasures to its visitors and inhabitants. This talk examines the city’s topography of leisure through the lens of the “Guide for Strolling in Isfahan,” a lyrical literary composition penned in the mid-seventeenth century. Following a one-day excursion in the Safavid capital, this talk explores how seventeenth-century Isfahan—with its social establishments, bustling markets, and material artifacts—gave rise to new urban experiences, especially for the privileged young men of Safavid times.

- سخنران: فرشید امامی

- برگزارکننده: کتابخانۀ چستر بیتی

- زمان: ۲۳ مارس ۲۰۲۲| ۳ فروردین ۱۴۰۱

- اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این سخنرانی: https://chesterbeatty.ie/whats-on/onsite-talk-senses-and-pleasures-of-urban-experience-a-journey-through-seventeenth-century-isfahan/

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در دوران معاصر، هیچ کس به اندازه‌ی اروین پانوفسکی در تاریخ هنر اثرگذار نبوده است. با اینکه او در نزد مورخان هنر مشهور است، او...
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
تاریخ هنر: مفاهیم اصلی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در این کتاب، بیش از دویست مفهوم اصلی تاریخ و مباحث نظری هنر و فرهنگ تجسمی به‌صورتی روشمند و سامانمند و بحث‌انگیز گرد آمده است....

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر