×

جستجو

مناسب برای کاخ: علاقۀ مفرط به فرش‌های صفوی در اروپای سدۀ هفدهم؛ سخنرانی مجازی

Fit for a Palace: The Craze for Safavid Carpets in Seventeenth-century Europe

In the fifteenth century, the city of Venice was the principal gateway for the arrival of highly valued knotted-pile carpets with geometric designs from the Ottoman Empire. When the Portuguese opened the sea route to India in 1498, Asian carpets became more accessible to consumers in Europe. In Iran, the Safavids decided to seize the opportunity and capture this new overseas market. A revolution occurred in Safavid production with the rise of an urban carpet industry that reacted swiftly, embarking on innovative changes to materials, colors, designs, and dimensions to compete with cheaper Turkish carpets. In Europe, a craze ensued as the elite looked to substitute their old-fashioned geometric carpets with new floral ones, turning the floors of their palaces into gardens. In this talk, Jessica Hallett, curator of the Middle East and China at the Calouste Gulbenkian Museum, Lisbon, will address how the synergy between makers in Iran and consumers in Europe created this “craze.”

- سخنران: جسیکا هلِت

- میزبان: نگارخانۀ هنر فریر سکلر، مؤسسۀ اسمیتسونین

- زمان: ۱۵ مارس ۲۰۲۲| ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

- اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این سخنرانی: https://smithsonian.zoom.us/webinar/register/WN_I6w65FMNQtqOrQgSnzy17Q

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
تاریخ معماری چیست؟ | (پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر)
مهرداد قیومی بیدهندی
تاریخ معماری چیست؟ مقدمه‌ای است بر مباحث نظری‌ای که نویسندگان تاریخ معماری و خوانندگان آثار مورخان معماری با آن مواجه می‌شوند. در این کتاب، از مباحث مهمی سخن می‌رود که در طی تاریخِ تاریخ معماری در سده‌ی اخیر مطرح شده و تاریخ معماری را به وضع کنونی آن رسانده است. این مباحث در کتاب به‌اختصار مطرح شده و هدف این بوده است که سررشته‌ای از آنها در اختیار مخاطبان اصلی کتاب، یعنی دانشجویان و محققان تاریخ معماری، گذاشته شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در دوران معاصر، هیچ کس به اندازه‌ی اروین پانوفسکی در تاریخ هنر اثرگذار نبوده است. با اینکه او در نزد مورخان هنر مشهور است، او...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر