×

جستجو

هنر ایران در وین: انتقال اشیاء، تصاویر و اندیشه‌ها در اوایل سدۀ بیستم، اروپای مرکزی؛ برگزاری سمینار مجازی

Persian Art in Vienna: The Shifting of Objects, Images and Ideas in Early 20th Century Central Europe

Organised by the research project funded by the Austrian Science Fund (FWF) / Lise Meitner Programme (M2428-G25) in collaboration with the Institute of Art History, Faculty of Historical and Cultural Studies, University of Vienna.

 

- فهرست سخنرانی‌های این سمینار :

 

Session 1: Mechanisms of Acquisition and Presentation

Chair: Suzanne Marchand (Louisiana State University)

- Robert Born (BKGE Oldenburg)| Austrian and Hungarian Expeditions to Persia and Central Asia in the Last Decades of the Monarchy

- Johannes Wieninger (formerly MAK)|  “Die Ausstellung islamischer Miniaturen, Textilien und Kleinkunst”: An Exhibition in the Austrian Museum for Art and Industry in 1935

Session 2: Mechanisms of Rediscoveries

Chair: Simone Wille (University of Innsbruck / FWF)

- Ebba Koch (University of Vienna)| Rediscovering Mughal Painting in Vienna: The Millionenzimmer in Early 20th-Century Contexts

- Markus Ritter (University of Vienna)| The 1933 Discovery and Persian Art Historiography of a Royal Textile in Vienna

Session 3: Mechanisms of Displacement

Chair: Barbara Karl (Textilmuseum St.Gallen)

- Yuka Kadoi (Univeristy of Vienna / FWF)| From Vienna to New York: The Emperor’s Carpet in Transit

- Iván Szántó (ELTE Budapest)| Albert Eperjesy von Szászváros und Tóti and His Vanished Persian Art Collections

Session 4: Roundtable on Persian Cultural Heritage

Moderator: Christine Nölle-Karimi (Austrian Academy of Sciences)

Cultural Heritage at Stake: Afghanistan Updates

 

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پیوند زیر مراجعه کنید:

https://ea-aaa.eu/international-workshop-persian-art-in-vienna-the-shifting-of-objects-images-and-ideas-in-early-20th-century-central-europe/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
آیا تاریخ هنرْ جهانی است؟ | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
کتاب آیا تاریخ هنر جهانی است؟ مجلد سوم از مجموعه‌ی هفتگانه‌ای است با عنوان «هم‌اندیشی‌های هنر»، که به کوشش جیمز الکینز فراهم آمده است. هدف...
ایدهٔ پادشاه عادل در هنر و فرهنگ مادی جهان ایرانی | برگزاری نشست گروه پژوهشی مطالعات تاریخ هنر غبار با همکاری مناظر
سخنرانی ها به دو زبان فارسی و انگلیسی است (مترجم همزمان برای بخش پرسش و پاسخ ) امکان شرکت در نشست ها به صورت حضوری...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر