×

جستجو

مجلۀ تاریخ و تئوری History and Theory| Vol. 59|Issue. 3| September 2020

در این شماره:

 

▪️Articles

- How the Visual is Spatial: Contemporary Spatial History, Neo‐Marxism, And The Ghost Of Braudel

by William Rankin

-The Origins Of Racism: A Critique of the History of Ideas

by Vanita Seth

 

▪️Forum: Decolonizing Histories in Theory and Practice

- Decolonizing Histories In Theory And Practice: An Introduction

by Warwick Anderson

- Some Keywords Toward Decolonial Methods: Studying Settler Colonial Histories and Environmental Violence From Tkaronto

by Michelle Murphy

- From Environmental Case Study To Environmental Kin Study

by Anja Kanngieser, Zoe Todd

- Technopolitics In The Archive: Sovereignty, Research, and Everyday Life

by Tom Özden‐Schilling

-  “Related” Histories: On Epistemic and Reparative Decolonization

by Timothy Neale, Emma Kowal

- From Decolonial Indigenous Knowledges to Vernacular Ideas in Southeast Asia

by Juno Salazar Parraeas

- Toward a Genealogy of the Researcher as Subject in Post/Decolonial Pacific Histories

by Miranda Johnson

- Finding Decolonial Metaphors in Postcolonial Histories

by Warwick Anderson

- Moving From, and Beyond, Invented Categories: Afterwords

by Gabriela Soto Laveaga

 

▪️Books

- Review: How To Reinvent the Future?

by Marek Tamm

- Review: Wonder: From Poetics To Politics

by Jaume Aurell

- Review: History Painting and Its Changing Subjects

by David Carrier

- Review: Intellectual History Confronts the Longue Duree

by Suzanne Marchand

- Review: History Writing Without Closure

by Maria Grever

فهرست کامل این شماره و چکیدۀ مقالات:

https://onlinelibrary-wiley-com.ezp3.semantak.com/toc/14682303/2020/59/3

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
«شکستن سقف شیشه‌ای: جایگاه و تصویر زنان در مجلات معماری ایران (۱۹۴۶-۲۰۰۱)»
سینا زارعی
سینا زارعی در این مقاله، سیر دگرگونی مجله‌های معماری ایران را، با تمرکز بر تغییراتی بررسی کرده است که در طی سه بازه‌ی زمانی از ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۱ در بازنمایی جایگاه زنان رخ داده. چنانکه متن او نشان می‌دهد، در ابتدای راه (از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹)، مجلات معماری فضای چندانی برای مشارکت زنان ایجاد نمی‌کردند، فقط به بازنمایی آنها در محدوده‌ی نقش‌های سنتی و غیرمترقی می‌پرداختند و گاهی نیز از ملکه ایران در جایگاه زنی موفق و تأثیرگذار سخن می‌گفتند.
ایران و چین: میراث مشترک و مناسبات جدید | فراخوان ارسال مقاله برای همایش
تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۶ و ۷ مهر ۱۴۰۳

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر