×

جستجو

مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی | مجموعه کتاب

Studies in Persian Cultural History

Editors: Charles Melville, Gabrielle van den Berg, and Sunil Sharma

Brill

 

مجموعهٔ حاضر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و پژوهش‌ها در حوزهٔ مطالعات ایرانی است؛مجموعه‌ای در امتداد محفل «مقالات پمبروک»، که به همت چارلز ملویل در کمبریح تأسیس شده بود. هدف این مجموعهٔ میان‌رشته‌ای تقویت مطالعه دربارهٔ ادبیات و هنر دوران پیشامدرن و سده‌ٔ میانهٔ ایرانی در سیاق تاریخی است. تمرکز مقالات بر جهان ایرانی بزرگ خواهد بود و گسترهٔ آن آسیای میانه و شبه‌قارهٔ هند و هم‌چنین فرهنگ ایرانی در امپراطوری عثمانی و قفقاز را نیز دربرخواهد گرفت. مجموعهٔ «مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی» پذیرای پیشنهادهٔ کتاب، تک‌نگاری و تصحیح است. در سال‌های گذشته در این مجوعه به‌طور میانگین سالانه دو جلد منتشر شده است.  

 

کتاب‌های تا کنون منتشرشده در این مجموعه:

 

Relational Iconography, Representational Culture at the Qaraquyunlu and Aqquyunlu Courts (853 / 1449 CE to 907 / 1501 CE) | Georg Leube, 2023

 

Four Central Asian Shrines: A Socio-Political History of Architecture | R.D. McChesney, 2021

 

The Sea of Chronicles (Muḥīṭ al-tavārīkh) | Editors / Translators: Mehrdad Fallahzadeh and Forogh Hashabeiky, 2020

 

Lives of the Prophets: The Illustrations to Hafiz-i Abru’s “Assembly of Chronicles” | Mohamad Reza Ghiasian, 2018

 

Mughal Occidentalism: Artistic Encounters between Europe and Asia at the Courts of India, 1580-1630 | Mika Natif, 2018

 

Khwadāynāmag The Middle Persian Book of Kings | Jaakko Hämeen-Anttila, 2018

 

ʿAli Qoli Jebādār et l'Occidentalisme Safavide: Une étude sur les peintures dites farangi sāzi, leurs milieux et commanditaires sous Shāh Soleimān (1666-94) | Negar Habibi, 2017

 

Shahnama Studies III: The Reception of the Shahnama | Gabrielle R. van den Berg and Charles Melville, 2017

 

Kashefi's Anvar-e Sohayli: Rewriting Kalila wa-Dimna in Timurid Herat| Christine van Ruymbeke, 2016

 

Arthur Upham Pope and A New Survey of Persian Art | Yuka Kadoi, 2016

 

The Medieval Reception of the Shāhnāma as a Mirror for Princes | Nasrin Askari, 2016

 

Qazaqlïq, or Ambitious Brigandage, and the Formation of the Qazaqs: State and Identity in Post-Mongol Central Eurasia| Joo-Yup Lee, 2015

 

The Sistani Cycle of Epics and Iran’s National History: On the Margins of Historiography| Saghi Gazerani, 2015

 

Farāmarz, the Sistāni Hero: Texts and Traditions of the Farāmarznāme and the Persian Epic Cycle| Marjolijn van Zutphen, 2014

 

Politics, Poetry, and Sufism in Medieval Iran: New Perspectives on Jāmī’s Salāmān va Absāl | Chad Lingwood, 2013

 

Muḥīṭ al-Tavārīkh (The Sea of Chronicles) By Muḥammad Amīn b. Mīrzā Muḥammad Zamān Bukhārī (Ṣūfīyānī)| Mehrdad Fallahzadeh and Forogh Hashabeiky, 2014

 

Alexander Histories and Iranian Reflections: Remnants of Propaganda and Resistance | Parivash Jamzadeh, 2012

 

Shahnama Studies II: The reception of Firdausi’s Shahnama| Editors: Charles Melville and Gabrielle van den Berg. 2012

 

Shahnama Studies I |  Charles Melville, 2010

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاهدهٔ کتاب‌های مجموعه به پیوند زیر مراجعه کنید: 

https://brill.com/display/serial/SPCH?rskey=bAX7CW&result=51&contents=toc-56569

 

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ هنر و نهادهایش: بنیادهای یک رشته (۱) | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
الیزابت منسفیلد، استاد تاریخ هنر در دانشگاه ساوت در سوانی امریکا، در این کتاب، مقالاتی را بر محور موضوع بررسی رشته‌ی تاریخ هنر را از...
تاریخ علت‌شناسی انحطاط و عقب‌ماندگی ایرانیان و مسلمانان از آغاز دورۀ قاجاریه تا پایان دورۀ پهلوی | جلسه بررسی و گفتگو درباره‌ی کتاب
متفکرانی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند بیشتر در مورد جریان تجددگرایی و نوخواهی و نواندیشی در ایران است و به طور کلی...
تاریخ معماری چیست؟(۳) | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سه نظرگاه گوناگون در خصوص مفید پنداشتن تاریخ معماری وجود دارد. نگاه نخست متعلق به زِوی است. وی سیاق‌مدار است و توجه به سیاق تاریخی...
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر