×

جستجو

شهرهای سده‌های میانۀ ایران| دیوید دوران‌ـ‌گوئدی، روی متحده، یورگن پال (و.)

در این کتاب مطالعات مختلف در حوزه‌های جغرافیای شهری و باستان‌شناسی و تاریخ شهرهای سده‌های میانه را گردهم‌آورده‌اند تا دوران اسلامی را تا حدود ۱۵۰۰ م. پوشش دهند، اما به موقعیت‌های پیشااسلامی نیز نظر داشته‌اند. شهرها و ساکنان‌ها در این کتاب نقش اصلی را دارند و فقط مکان‌هایی نیستند که اتفاقی دیگر در آنها روی داد. بازیگرانِ شهری را بر عواملی خارجی اولویت اولویت داده‌اند. همکاری دانشوران این مجموعه چشم‌اندازی ژرف را پیش چشم آورده‌اند و از همین طریق تعامل میان مراکز شهری و حاشیه‌های آنها را به روایت درآوردند. بسیاری از همکاران کتاب از حوزه‌های تاریخ و باستان‌شناسی بوده‌اند، اما حوزه‌های دیگری نیز به لحاظ روش‌شناختی در چارچوب مطالعۀ شهرهای سده‌های میانه گنجانده‌اند، از جمله هنر کتاب‌آرایی، نوشتن فرهنگ‌لغت‌ها، زمین‌ریخت‌شناسی و ابزارهای دیجیتال.

Cities of Medieval Iran

By David Durand-Guédy, Roy Mottahedeh and Jürgen Paul

Brill, 2020

فهرست مقالات کتاب:

- Preface 

- Cities in Medieval Iran: a Review of Recent Publications 

- Jean Aubin’s Article “Elements for the Study of Urban Agglomerations in Medieval Iran” in Context 

- Iranian Cities: Settlements and Water Management from Antiquity to the Islamic Period 

- “From Shahristān to Medina” Revisited 

- Why Nishapur?

- Inherited Landscapes in Muslim Bactra 

- Among Saints and Poets: The Spiritual Topography of Medieval Shiraz 

- The Fortified Landscape of Isfahan 

- Yazd: a “Good and Noble City” and an “Abode of Worship” 

- Isfahan during the Turko-Mongol Period (11th-15th Centuries)

- Balkh, from the Seljuqs to the Mongol Invasion 

- Local Elites and Dynastic Succession: Tabriz prior to, under and following Mongol Rule (Sixth/Twelfth to Ninth/Fifteenth Centuries)

- Medieval Kashan: Crossroads of Commerce and Culture 

- The History of Iranian Cities through their Books: What Ms. Köprülü 01589 Tells Us about 8th/14th Century Shiraz 

- Medieval Lexicography on Arabic and Persian Terms for City and Countryside 

 

اطلاعات بیشتر:

https://brill.com/view/title/56495

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در دوران معاصر، هیچ کس به اندازه‌ی اروین پانوفسکی در تاریخ هنر اثرگذار نبوده است. با اینکه او در نزد مورخان هنر مشهور است، او...
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
تاریخ هنر: مفاهیم اصلی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در این کتاب، بیش از دویست مفهوم اصلی تاریخ و مباحث نظری هنر و فرهنگ تجسمی به‌صورتی روشمند و سامانمند و بحث‌انگیز گرد آمده است....

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر