×

جستجو

برگزاری همایش دوسالانۀ انجمن مورخان هنر اسلامی (HIAA): «تغییر رژیم»

برگزاری همایش دوسالانۀ انجمن مورخان هنر اسلامی (HIAA): «تغییر رژیم»

میزبان: دانشگاه میشیگان

زمان: ۱۵- ۱۸ آوریل ۲۰۲۱| ۲۶- ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

 

هدف این کنفرانس توجه به لحظه‌های «تغییر رژیم» در تاریخ هنر اسلامی و نیز توجه به «رژیم‌هایی» است که به حوزۀ ما ساختار می‌دهد. در فراخوان آن آمده است از مقالاتی دعوت شده که به این موضوعات بپردازند: وضع هنر و معماری بعد از انقطاع‌های سیاسی (نظیر تهاجم‌ها و اشغال‌ها و تغییرها)؛ جایگزینی نظمی نمادین با نظمِ نمادین دیگر (مثلا کتیبه‌های عمومی در فضای عمومی، دگرگونی در قوانین مربوط به پوشش، هنجارهای جدید جنسیتی)؛ انتقال منابع (مثلا هنرمندان، اشیا، کتابخانه‌ها، گنجینه‌ها) از یک قدرت به قدرت دیگر. همچنین از میزگردها و مقالاتی دعوت شده بود که به بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های رویکردهای تفسیری و روش‌شناختی جدید برای موشکافی پرسش‌های موجود دربارۀ اشیا، مواد و تصاویر، هم در دانشگاه و هم در موزه‌ها، بپردازند.

فهرست نشست‌ها و گزیدۀ فهرست سخنرانی‌های همایش:

 

▫️Welcome Remarks| Christiane Gruber/ University of Michigan

▫️Digital Islamic Studies Curriculum (DISC) Distinguished Lecture

- introduction| Kishwar Rizvi/ Yale University

- Pulling the Past into the Present: Curating Islamic Art in a Changing World| Stefan Weber/ Pergamon Museum, Berlin

▫️Communicating Islamic Art History: Islamic Art History and its Networks| Nancy Um/ Binghamton University

- “In Two Rooms, A Universe”: Communicating Islamic Visual Culture to a Museum Audience| Ladan Akbarnia/ The San Diego Museum of Art

- Toward a Global Islamic Art for an Interconnected World| Stephennie Mulder/ University of Texas, Austin

- Islamic Perceptual Culture: Towards Another Episteme| Wendy M. K. Shaw/ Free University, Berlin

▫️Craft and its Potentials: Histories from Below and Beside

- Objects-in-the-Negative, or, the Presence of Absence: Pre-modern Molds and Craft Narratives| Margaret S. Graves/ Indiana University

- Art History from Below and Outside: Silk Velvet and Cotton Double-Cloth| Amanda Philips/ University of Virginia

- Outside the Gallery of Masterpieces: Calouste Gulbenkian’s Embroideries, a Tale of Turbulence| Jessica Hallet/ Calouste Gulbenkian Museum

▫️Political Transformations through Architectural Interventions in Islamic South Asia

▫️ The Labor of Names: Signatures and Artistic Practice

- On Signature, Labor, and Authorship in Medieval and Early Modern Islam | Lamia Balafrej/ University of California, Los Angeles

- The Weaver’s Signature? The Division of Labor in the Production of Lampas Woven Silks| Corinne Mühlemann/ University of Bern

- Signatures in Stone: Names, Prefixes, and Design Methods at the Makli Necropolis| Fatima Quraishi/ University of California, Riverside

▫️Looking at the Margins: A Perspective Change in the Study of Qur’an Manuscripts

▫️Islamic Art and Architecture in sub-Saharan Africa: Transcultural Dynamics in the Global Fourteenth Century

▫️New Regimes of Perception in Early Modern Iran

- The Ontology of a Kerman Vase: Thing and Image in Early Modern Iran| Michael Chagnon/ Aga Khan Museum, Toronto

- Sensing Time and Sound: Clocks and Rhythms of Life in Safavid Isfahan| Farshid Emami/ Rice University

- Points of Vision: Reception of a Late Safavid Tiled Arcade| Lisa Golombek/ University of Toronto

▫️Fragments, Relics, Rubble, Memory

▫️Nineteenth- and Early-Twentieth-Century Regime Changes in Technologies and Media

- Lithography and Its Impact on Persian Book Illustration in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries| Ulrich Marzolph/ Universität Göttingen

- Widening the Horizons of Mecca and Medina with Photographic Possibilities| Sabiha Göloğlu/ University of Vienna

- Critical Mass: Photography and Ubiquity in 1920s-Turkish Media| Yasemin Gencer/ Indiana University

- Visual Hagiographies of a Senegalese Sufi Saint| Allen F. Roberts/ University of California, Los Angeles

▫️Closing Remarks| Christiane Gruber/ University of Michigan

 

ملاحظۀ فهرست کامل و چکیدۀ مقالات:

https://lsa.umich.edu/histart/hiaa-symposium/titles-and-abstracts.html

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
آیا تاریخ هنرْ جهانی است؟ | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
کتاب آیا تاریخ هنر جهانی است؟ مجلد سوم از مجموعه‌ی هفتگانه‌ای است با عنوان «هم‌اندیشی‌های هنر»، که به کوشش جیمز الکینز فراهم آمده است. هدف...
ایدهٔ پادشاه عادل در هنر و فرهنگ مادی جهان ایرانی | برگزاری نشست گروه پژوهشی مطالعات تاریخ هنر غبار با همکاری مناظر
سخنرانی ها به دو زبان فارسی و انگلیسی است (مترجم همزمان برای بخش پرسش و پاسخ ) امکان شرکت در نشست ها به صورت حضوری...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر