×

جستجو

قندهار در سدهٔ نوزدهم| ویلیام بی تروزدل

این کتاب، که در آن به تاریخ جامع سدهٔ نوزدهم قندهار ــ دومین شهر بزرگ افغانستان ــ پرداخته شده است، به منابع سنتی تاریخی محدود نیست و  خاطرات منتشر نشده، گزارش‌های آرشیو شدهٔ ارتش، عکس‌های معاصر، طرح‌ها، نقاشی‌ها، نقشه‌هایی که سربازان بریتانیایی از شهر کشیده‌اند و دیگر منابعی همچون  گزارش‌های سیاحان اروپایی و منابع آسیایی نیز  در آن بررسی شده است. نویسنده‌ٔ کتاب علاوه بر پرداختن به تاریخ سیاسی متداول، به ساختار‌های اجتماعی، قبیله‌ای، ترکیب‌های قومی، نهاد‌های مذهبی و فعالیت‌های اقتصادی در این سده نیز توجه کرده است. قوت این کتاب توصیف خیابان به خیابان ساختار جغرافیایی قندهار  و تغییرات آن در طول زمان است. برای تاریخ‌نویسان و آنهایی که در جستجوی سیاق بحران‌های کنونی در آسیای مرکزی‌اند کار تروزدل منبع مهمی است.

 

فهرست مطالب کتاب:

Preface

Part 1: The Moving City

Chapter 1: The Old Kandahars

Chapter 2: The New Kandahar before 1839

Part 2: Kandahar in the First Afghan War, 1839–42

Chapter 3: The Army of the Indus

Chapter 4: The Plans of Kandahar, 1839–42

Part 3: Kandahar at Midcentury

Chapter 5: The Urban Infrastructure

Chapter 6: Religious and Royal Structures

Chapter 7: The People and the Region

Part 4: Kandahar in the Later Nineteenth Century

Chapter 8: Between the Wars, 1843–77

Chapter 9: The Second Afghan War, 1878–81

Appendix Kandahar Plan Concordance

References

Free access

Index

 

اطلاعات بیشتر:

https://brill.com/view/title/57710

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
جامعۀ بی‌انباشت
سعید مدنی قهفرخی*
برخی اصرار دارند تاریخ ایران را از ورود اسلام به رسمیت بشناسند؛ گروهی تاریخ معاصر را با پانزده خرداد آغاز می‌کنند و گویی نهضت ملی و دکتر مصدق به تاریخ باستان تعلق دارد؛ دسته ای هم تاریخ معماری و صنعت و سینما و هنر را به پیروزی انقلاب ۵۷ نسبت می‌دهند. در همۀ این موارد گرایش به نفی تاریخ و گذشته وجود دارد. کسی که مدعی می‌شود برای اولین بار موضوع یا مسئله‌ای را مورد بررسی قرار داده در واقع سعی دارد بر انباشتی از تجربه و دانش پیش از خود سرپوش بگذارد.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر