×

جستجو

«شاه و من: نگارگری‌های تک‌چهرهٔ قاجاری»؛ سخنرانی مجازی

The King and I: Qajar Portrait Miniatures

Both portable and precious, bejewelled portrait miniatures of the Qajar Shahs were given as both diplomatic gestures and for endowment of favour within the court. In being extensively worn and displayed on the male body, they became symbols of reverence, embodiment and fraternity. Whilst there are obvious parallels with the European production of portrait miniatures of notable persons, there are stronger links to local conceptualisations of both image and subject, specifically Shi‘i traditions of portable, idealised portraits of Imams (shemayel). These glittering mementos therefore reveal not only a self-contained dynastic vision that could be charted in mise-en-abyme from the chest of one Qajar ruler to the next, but they also pertain to notions of the iconic and an inherently devotional attachment to a male image of power. In being passed with reverence from one man’s body to another, portrait miniatures implicate concepts of masculinity, charisma and authority that are both regal and religious.

- سخنران: ناتاشا موریس

- میزبان: مرکز مطالعات ایرانی مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن

- زمان: ۲ دسامبر ۲۰۲۱| ۱۱ آذر ۱۴۰۰

- برای ثبت‌نام با این نشانی مکاتبه کنید: [email protected]

- اطلاعات بیشتر:

https://www.soas.ac.uk/art/events/ressemislamicart/02dec2021-the-king-and-i-qajar-portrait-miniatures.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
جلسه‌ی معارفه‌ی ایزاف ایران (شبکه‌ی ایرانی ریخت‌شناسی شهری)
ایزاف ایران شاخه‌ای از شبکه‌های منطقه‌ای سمینار جهانی شکل شهر است که در سال گذشته توسط ده نفر از پژوهشگران ایرانی تأسیس شده است و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر