×

جستجو

مجموعه‌داران خصوصیِ هنر اسلامی در پایان سدۀ نوزدهم در لندن: آرمان ایرانی| ایزابل گدوان

در این کتاب مجموعه‌داران بریتانیاییِ «هنر ایران» (اصطلاحی عام که در گذشته بخش بزرگی از هنر اسلامی را دربرمی‌گرفت) در پایان سدۀ نوزدهم بررسی می‌شود که شامل سفال‌ها، فلزکاری، فرش، بافته‌ها و آثار چوبی است.

بر مبنای رویدادی مهم، یعنی نخستین نمایشگاه «هنر ایرانی و عربی» که به همت باشگاه نجیب‌زادگان لندن در ۱۸۸۵ برگزار شد، در این کتاب [داستان] نسلی از مردان دنبال می‌شود، تفاوت میان «دوستداران هنر» و «خبرگان» و «متخصصان» و «مجموعه‌داران» پیگیری می‌شود و همۀ ساز و کارهای پدیدآیی شیفتگی نیست به شرق بررسی می‌شود. ایزابل گدوان برخی از نخستین تحلیل‌های «علمی» اشیاء اسلامی و نخستین دفترچه‌های خصوصی یا کاتالوگ‌های نمایشگاهی را عرضه می‌کند تا به دقت بررسی کند که غربیان چگونه دربارۀ اشیاء [هنر] اسلامی سخن می‌گفتند و چگونه آغاز به تعریف آنچه کردند که بعداً به تاریخ هنر اسلامی بدل شد. هم‌زمان گدوان کلاف در هم‌پیچیدۀ تعصب غربی، خیال شاعرانه، تحسین بی‌ریا و  تصاحب ظالمانه در گردآوری آثار هنری را می‌گشاید تا فصلی جدید در تاریخ شرق‌شناسی تدوین کند. این کتاب به کار دانشورانی می‌آید که دربارۀ تاریخ هنر، تاریخ مجموعه‌داری، استعمار و پسااستعمار و شرق‌شناسی کار می‌کنند.

مشخصات کتاب:

Private Collectors of Islamic Art in Late Nineteenth-Century London: The Persian Ideal

by Isabelle Gadoin

Routledge, 2021

فهرست مطالب کتاب:

Introduction 

1. Victorian Travellers to Iran: Discoverers or Plunderers? 

2. Setting Down the Bases of a New Discipline: The First Analyses of Islamic Art 

3. The 1885 Exhibition of "Persian and Arab Art" 

4. A New Sociology of Collecting 

5. Islamic Objects at Home Conclusion

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.routledge.com/Private-Collectors-of-Islamic-Art-in-Late-Nineteenth-Century-London-The/Gadoin/p/book/9780367766023

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
ساخت موسیقی در ایران؛ از سده‌ی ۱۵ تا اوایل سده‌ی ۲۰م (از مجموعه‌ی موسیقی و اجرا در میان مسلمانان) | امیرحسین پورجوادی
ایران، در طول تاریخ پرفراز و نشیبش، هجوم بیگانگان، بیدادها، آشفتگی‌ها، و گسست‌های تاریخی-اجتماعی بسیاری را از سر گذرانده است. گرچه، نابسامانی‌های مداوم سنت موسیقیایی...
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
جلسه‌ی معارفه‌ی ایزاف ایران (شبکه‌ی ایرانی ریخت‌شناسی شهری)
ایزاف ایران شاخه‌ای از شبکه‌های منطقه‌ای سمینار جهانی شکل شهر است که در سال گذشته توسط ده نفر از پژوهشگران ایرانی تأسیس شده است و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر