×

جستجو

موضوع این کتاب معماری‌ای است که در طی سده‌های اول تا سیزدهم هجری عمدتاً به‌دست مسلمانان در سرزمین‌های مسلمان‌نشین پدید آمد. هدف از این کتاب به‌دست دادن تصوری اجمالی از دانش تاریخی موجود دربارۀ این معماری است. تبویب این موضوع در این کتاب از ترکیبِ تقطیعِ جغرافیایی و تاریخی به‌دست آمده است؛ یعنی تقسیم جهان اسلام به سرزمین‌های شرقی و غربی و سپس تقسیم تاریخی بر اساس ادوار متناسب با هریک از پهنه‌های جغرافیایی: بخش اول کلیات و مقدمات؛ بخش دوم، آغاز (سده‌های اول و دوم)؛ بخش سوم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های سوم تا ششم؛ بخش چهارم، سرزمین‌های غربی در سده‌های سوم تا هفتم؛ بخش پنجم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های هفتم تا نهم؛ بخش ششم، سرزمین‌های غربی در سده‌های هفتم تا سیزدهم؛ بخش هفتم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های دهم تا سیزدهم. هریک از این بخش‌ها متشکل از فصولی است منطبق با ادوار حکومت‌های اصلی. در پی برخی از فصول، مقاله‌ای دربارۀ مبحث نمونه‌ای مربوط به آن فصل درج شده است. کتاب در دو مجلد تنظیم شده است؛ مجلد دوم حاوی بخش‌های پنجم به بعد است.

 

قیومی بیدهندی، مهرداد (و.). مجموعه هنر در تمدن اسلامی: معماری (۲). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏، ۱۳۹۷.

 

- فهرست تفصیلی مطالب کتاب:

بخش پنجم: سرزمین‌های شرقی در سده‌های هفتم تا نهم

فصل ۲۱: معماری روزگار ایلخانان (سیده میترا هاشمی) 

فصل ۲۲: معماری روزگار مظفریان (ذات‌الله نیکزاد، مطهره دانایی‌فر) 

فصل ۲۳: معماری روزگار تیموریان (شیلا بلر و جاناتان بلوم/ ترجمۀ محمد نخعی) 

فصل ۲۴: معماری روزگار ترکمانان قراقوینلو و آق‌قوینلو (نگار صبوری، مهدی گلچین عارفی) 

فصل ۲۵: معماری روزگار «سلاطین» هند (شیلا بلر و جاناتان بلوم/ ترجمۀ غزل نفیسه تابنده) 

 

بخش ششم: سرزمین‌های غربی در سده‌های هفتم تا سیزدهم

فصل ۲۶: معماری روزگار عثمانیان متقدم (سیده میترا هاشمی)

فصل ۲۷: معماری روزگار مملوکان (مهنام نجفی) 

فصل ۲۸: معماری روزگار حفصیان و مرینیان (شبنم حاجی جعفری بیدگلی) 

فصل ۲۹: معماری روزگار نصریان و تأملی در مجموعۀ کاخ حمرا (مجید حیدری دلگرم) 

فصل ۳۰: معماری روزگار عثمانیان متأخر (سیده میترا هاشمی) 

 

بخش هفتم: سرزمین‌های شرقی در سده‌های دهم تا سیزدهم

فصل ۳۱: معماری روزگار شیبانیان و دولت‌های خانات (صبا مدنی قهفرخی، دنا شمسی‌زاده حیات داودی) 

فصل ۳۲: معماری روزگار صفویان (صفا محمودیان، امیرحسین کریمی) 

فصل ۳۳: معماری روزگار گورکانیان هند (ذات‌الله نیک زاد)

فصل ۳۴: معماری روزگار افشاریان و زندیان (غزل نفیسه تابنده)

فصل ۳۵: معماری روزگار قاجاریان (فرهاد نظری) 

 

فهرست منابع 

تصاویر رنگی 

واژه نامۀ انگلیسی به فارسی 

واژه نامۀ فارسی به انگلیسی 

واژه نامۀ توصیفی 

برابرنامۀ اَعلام 

اعلام

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۲) *
مهسا پور‌احمد
سخن از تاریخ و سیاست فقط در نوشته‌های هوگو به چشم نمی‌آید؛ او سخنوری بی‌باک نیز بود، اما نه با قصد بازی با کلمات. او...
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر