×

جستجو

مردم‌نامه شمارۀ ۱۲- ۱۵| بهار تا زمستان ۱۳۹۹

مردم‌نامه مجله‌ای است درباره مردم و برای مردم و فراخوانی ا‌ست به یک نهضت علمی در حوزه‌ تاریخ‌نگاری و علوم‌انسانی. مردم‌نامه دو آماج را دنبال می‌کند: یکی نوشتن درباره مردم و دیگری نوشتن برای مردم؛ نخستین «مردم‌نامه» و دومین «مردمی‌نامه» عنوان گرفته است. مردم‌نامه همان تاریخ مردم (People's History) است و مردمی‌نامه یعنی تاریخ‌نویسی به زبان مردم و برای مردم، نه تنها برای نخبگان و متخصصان.

در شمارۀ جدید این نشریه بخش «تاریخ هنر و معماری مردم» شامل ۴ مقاله است:

- شهر جا مانده است (نگاهی به رشت)| زهره توحیدی

- تاریخ معماری مردمی| سمانه محسنی

- حسینیۀ ارشاد و تاریخش| صبا مدنی

- نقدی بر گفتمان مسلط اروپامحور در تاریخ‌نگاری هنر ایرانی-اسلامی| لیلا طباطبایی یزدی

 

فهرست کامل مقالات این شماره: 

https://mardomnameh.com/uploads/7e2d5370e79f4397b637de1a3e1b2ce1.pdf

اطلاعات بیشتر دربارۀ نشریه:

https://mardomnameh.com/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
شهرها و اسلام‌گرایی‌ها: در باب سیاست و تولیدِ محیط مصنوع| بولنت بتومن (و.)
در این کتاب، از طریق تحلیل رابطۀ میان اسلام‌گرایی و محیط مصنوع، بر وجهی خاص از پیوند میان سیاست و اسلام نور افکنده شده است....

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر