×

جستجو

نشانه‌های صوت: صدا، معماری و تخیل در هنر سده‌های میانه| بیسرا وی. پنچوا (و.)

در کتاب حاضر، تاریخ هنر و مطالعات صوت کنار هم قرار داده شده تا دیدگاه‌هایی تازه دربارۀ کلیساها و کلیساهای بزرگ سده‌های میانه عرضه شود که فضاهایی بودند که ادراک امور بصری اساساً با صوت شکل می‌گیرد. در فصول کتاب، بازۀ گستردۀ جغرافیایی و تاریخی گنجانده شده؛ از سدۀ پنجم تا پانزدهم و از ارمنستان و بیزانتیوم تا ونیز، رم، و سانتیاگو ده کومپوستلا. در مقالات کتاب بررسی‌هایی متنوع از جوّ ناملموس صوتیِ حاصل از موسیقی عبادی در این مکان‌ها عرضه شده و فنون دیجیتال برای بازسازی جو تاریخی محیط به کار رفته است.

کتاب حاضر، که بر پایۀ یک طرح پژوهشیِ میان‌رشته‌ایِ ده‌ساله در دانشگاه استنفورد بنیان شده، درک ما را از رابطۀ در هم‌تنیده میان سرود و آیین دینی مسیحی در سده‌های میانه، آکوستیک فضاهای معماری، و زیبایی‌شناسیِ بصری‌شان گسترش می‌دهد. در کنار هم، همکاران این کتاب دیدگاه‌هایی عرضه می‌کنند که در تاریخ هنر، مطالعات صوت، موسیقی‌شناسی، و مطالعات سده‌های میانه موضوعیت دارد.

Icons of Sound: Voice, Architecture, and Imagination in Medieval Art

by Bissera V. Pentcheva

Routledge, 2021

فهرست مطالب کتاب:

Introduction | Bissera V. Pentcheva

 

1. Singing Doors: Images, Space, and Sound in the Santa Sabina Narthex| Ivan Foletti

2. Sights and Sounds of the Armenian Night Office, as Performed at Ani: A Collation of the Archaeological, Historical, and Liturgical Evidence| Christina Maranci

3. The Glittering Sound of Hagia Sophia and the Feast of the Exaltation of the Cross in Constantinople| Bissera V. Pentcheva

4. Transcendent Visions: Voice and Icon in the Byzantine Imperial Chapels| Bissera V. Pentcheva

5. Echoes and Silences of Liturgy: Liturgical Inscriptions and the Temporality of Medieval Rituals| Vincent Debiais

6. Sound, Space, and Sensory Perception: The Easter Mass in the Liturgy of San Marco, Venice| Deborah Howard

7. The Marble Tempest: Material Imagination, the Echoes of Nostos, and the Transfiguration of Myth in Romanesque Sculpture| Francisco Prado-Vilar

 

Epilogue: A Voice from beyond the Grave: Tintoretto among the Art Historians| Alexander Nemerov

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://www.routledge.com/Icons-of-Sound-Voice-Architecture-and-Imagination-in-Medieval-Art/Pentcheva/p/book/9780367440879

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در دوران معاصر، هیچ کس به اندازه‌ی اروین پانوفسکی در تاریخ هنر اثرگذار نبوده است. با اینکه او در نزد مورخان هنر مشهور است، او...
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر