×

جستجو

تشکّل معمار: تاریخ و تئوری کار حرفه‌ای| جورج بارنت جانستون

موضوع این کتاب بررسی بنیادها و تاریخ حرفۀ معماری است. نویسنده منافع رقیبی را آشکار می‌کنند که به طور تاریخی به این حوزه شکل داده است و از این طریق فهمی عمیق‌تر از وضع معاصر حرفه را می‌پرورد. 

تمرکز کتاب بر دورۀ ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ است، زمانی که در ایالات متحده حرفۀ معماری را آنطور که امروز می‌شناسیم بنیاد گذاشتند. نویسنده در این برهه شکل‌گیری و استانداردسازی روابط بنیادین میان معماران، مالکان و سازندگان را دنبال می‌کند، آن صورتی از روابط که در دست‌نامۀ حرفۀ معماری (Handbook of Architectural Practice) در مؤسسۀ معماران امریکا (American Institute of Architects’)  تدوین و تنظیم شد. نویسنده نشان می‌دهد که این نقش‌های سرنمونی همیشه سیال بوده است و در اقتصاد سیاسیِ دائماً در حال دگرگونی ساخت‌وساز هر کدام در بازتعریف عاملیتش در نسبت با بقیه موفق بوده است.

کتاب بسیار فراتر از یک مطالعۀ تاریخیِ صِرف است و بر وضع کنونی حرفه که بر پایۀ امکانات دیجیتال به پیش می‌رود نیز پرتو می‌افکند. ابزارها و ایده‌آل‌های رشته‌ای معماری معاصر همچنان از نیروهای بنیادین مشابهی تأثیر می‌گیرد و صورت‌های در حال ظهور حرفۀ معماری همچون بی‌آی‌ام (مدلسازی اطلاعات ساختمانی) و آی‌پی‌دی (تحویل یکپارچۀ پروژه) نشان‌دهندۀ توجه به برنامه‌ها و دستورکارهایی است که در طی سدۀ اخیر همواره در این حوزه دخیل بوده است.

کتاب برای دروس مربوط به فعالیت حرفه‌ای متن آموزشی مهمی است و مطالعۀ آن در کنار دستنامه‌ها در آشکار کردن زمینه‌ها و تاریخ حرفه بسیار مفید است؛ زیرا چشم‌انداز انتقادی‌ای به حرفۀ معماری ارائه می‌دهد که برای فهم وضع کنونی آن ضروری است.

Assembling the Architect

The History and Theory of Professional Practice

by George Barnett Johnston

‌Bloomsbury, 2020

فهرست مطالب کتاب:

 

Introduction

1. Seeing Double: Histories of Architectural of Practice

1. Owners and Builders, Their Umpires and Agents

a. Fifty Years Ago

b. The Uniform Contract

2. Mr. Day's Handbook

3. The Wisdom of Tom Thumtack

4. Another Kind of Architects' Handbook

 

2. The Architect's Office

1. Pictures at an Exhibition

2. Rockwell Kent

3. Squires & Wynkoop

4. Ewing & Chappell

5. The Architects' Building

 

3. Architect and Owner

1. A Collection of Practices

2. Various Forms of Architectural Service

3. The Selection of an Architect

a. By Direct Selection

b. By Competition

4. Fees, Contracts, and Consultants

a. “Fees – A Reductio Ad Absurdum”

b. Agreement Between Owner and Architect

c. Employment of Engineers and Other Consulting Specialists

5. The Architect-Owner Relationship

a. The Architect's Status

b. The Owner's Duties

 

4. Architects and Builders

1. Card Games and Boxing Matches

2. General Contractors

3. Architect as Owner's Agent

4. Builders Organize

a. William Sayward

b. A “Critical Analysis”

c. Arbitration versus Arbitrariness

5. A New Standard of Care

 

5. Tools, Technology, Practice

a. Drawings and Specs

b. Supervision and Superintendence

c. Shop Drawings

d. Change Orders

e. The Quantity System

2. New Tools of Practice

a. BIM and IPD

b. Architectural Practice, Artificial Intelligence

3. A Conversion

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.bloomsbury.com/uk/assembling-the-architect-9781350126862/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
تاریخ معماری چیست؟ | (پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر)
مهرداد قیومی بیدهندی
تاریخ معماری چیست؟ مقدمه‌ای است بر مباحث نظری‌ای که نویسندگان تاریخ معماری و خوانندگان آثار مورخان معماری با آن مواجه می‌شوند. در این کتاب، از مباحث مهمی سخن می‌رود که در طی تاریخِ تاریخ معماری در سده‌ی اخیر مطرح شده و تاریخ معماری را به وضع کنونی آن رسانده است. این مباحث در کتاب به‌اختصار مطرح شده و هدف این بوده است که سررشته‌ای از آنها در اختیار مخاطبان اصلی کتاب، یعنی دانشجویان و محققان تاریخ معماری، گذاشته شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در دوران معاصر، هیچ کس به اندازه‌ی اروین پانوفسکی در تاریخ هنر اثرگذار نبوده است. با اینکه او در نزد مورخان هنر مشهور است، او...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر