×

جستجو

مقبرهٔ سامانیان، بخارا

مقبرهٔ سامانیان بنایی نسبتاً کوچک به شکل مکعب با چهارطاقی گنبدین است که آن را یکسره از آجر مرغوب ساخته‌اند و سراسر وجوه بنا را، به جز سطح گنبد، با نقوش آجری ظریف و متنوعی آراسته‌اند که با مهارتی کم‌نظیر ساخته شده است. بنا دارای چهار وجه کاملاً یکسان و هم‌شکل، با چهار سردر در میانهٔ اضلاع و چهارستون سه‌ربعی ــ پیلَک ــ در چهار گوشهٔ بنا است. بر فراز بنا، گنبدِ نیم‌کروی با چهار قبهٔ کوچک در پیرامون آن، در چهار گوشهٔ بام قرار دارد.

- منبع: شمس، امید. «معماری روزگار طاهریان و صفاریان و سامانیان». در مهرداد قیومی بیدهندی (و.). مجموعهٔ هنر در تمدن اسلامی (معماری ۱). تهران: سمت، ۱۳۹۷، ص۳۰۴ -۳۰۵.

- مأخذ تصاویر: Archnet

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
مجموعهٔ هنر در تمدن اسلامی: معماری (۱)
مهرداد قیومی بیدهندی
موضوع این کتاب معماری‌ای است که در طی سده‌های اول تا سیزدهم هجری عمدتاً به‌دست مسلمانان در سرزمین‌های مسلمان‌نشین پدید آمد. هدف از این کتاب...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر