×

جستجو

نقشۀ معمار حسین‌علی تسلط از باغ فین کاشان؛ مطالعه و تبیین ماهیت و اهمیت یک سند تصویری| حمیدرضا جیحانی، نغمه اسدی چیمه

نقشه‌ای که «حسین‌علی معمار، تسلط کاشانی» در سال ۱۳۱۳ خورشیدی از باغ فین تهیه کرد  یکی از نخستین مستندنگاری‌ها دربارۀ این باغ است. تفسیر این سند علاوه‌بر تبیین جایگاه آن را در میان منابع مربوط به باغ فین، وضعیت باغ را در دورۀ پهلوی و پیش‌از تعمیرات اخیر روشن می‌سازد. داده‌های این تحقیق از بررسی منابع مکتوب، اسناد و نامه‌ها و دقت در نقشۀ مدنظر  گردآوری شده است. نقشۀ حسین‌علی تسلط از باغ فین نقشۀ آسیب‌نگارانه است که به‌سفارش ادارۀ مالیۀ کاشان برای برآورد مخارج تعمیرات باغ ترسیم شده‌است. این نقشه تأثیری فراگیر در شکل‌گیری سیمای متأخر باغ در سدۀ اخیر داشته‌است.

 

حمیدرضا جیحانی و نغمه اسدی چیمه. «نقشۀ معمار حسین‌علی تسلط از باغ فین کاشان؛ مطالعه و تبیین ماهیت و اهمیت یک سند تصویری» در گنجینۀ اسناد، دورۀ ۳۰، شمارۀ ۴ (۱۲۰)، زمستان ۱۳۹۹، ص ۱۷۰- ۱۹۶.

 

دریافت متن کامل مقاله:

http://ganjineh.nlai.ir/article_2612.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
غَرْقْ در «غرق»: محققان فرنگی و تبعات و ریشه‌های یک اشتباه
سینا سلطانی
در منابع مکتوب تاریخ معماری ایران به‌ندرت نوشته‌ای یافت می‌شود که حاوی اطلاعاتِ مستقیمی دربارۀ طراحیِ معماری باشد. قِلّت این نوع نوشته‌ها اهمیت درک درست...
معرفی اجمالی باغ‌های ملی ایران
عادله بصیری
باغ‌های ملی از جمله فضاهای جديد شهری بود که در اواخر دورۀ قاجاريه و به‌طور مشخص‌تر از دورۀ پهلوی اول به برخی از شهرهای ايران وارد شد. اين باغ‌ها نمودی از باغ‌سازی بينابين سنت و مدرنيته در کشور و نمودی از معماری و شهرسازی دورۀ گذار است که بسياری از الگوها و مفاهيم خود را از باغ‌سازی چند هزارسالۀ غنی ايرانی و برخی از الگوها و يا جزئيات خود را از الگوهای باغ‌سازی در غرب گرفته است. همين‌که نام اين فضاها «باغ ملی» است و نه «پارک ملی» می‌تواند شاهدی بر این باشد که همچنان آثاری از نظام باغ‌سازی و باغ‌آرايی ايرانی در اين باغ‌ها قابل مشاهده است. این فضاها نه دیگر فقط «باغ» بلکه «باغ ملی» است و شاید بهتر باشد آن‌ها را نه به صورت «باغ‌های ملی» بلکه «باغ‌ملی‌»‌ها جمع ببندیم. هدف از بحث بر واژه‌ها تذکر این مورد بود که فضایی جدید با ماهیتی جديد و ويژه...
مقدمه‌ای بر کتاب «مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین‌المللی باغ ایرانی»
محمد بهشتی
دانسته‌های ما دربارۀ باغ ایرانی در پرتو توجه ایرانشناسان و سیاحان اروپایی چون ویلبر، پتروچیولی، سکویل وست، پولاک و ...، کم نیست. با شنیدن این...
در باب کهن‌الگوی باغ ایرانی | لادن اعتضادی
تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر