×

جستجو

جهت‌گیری کعبه: مطالعه‌ای در بیت عتیق اسلام| سایمن اومارا

کعبه چیست و چرا برای جهان اسلامی مهم است؟ چرا زائران پیرامون آن می‌گردند و به آن وارد نمی‌شوند؟ آیا خالی است؟ و چرا بنایی خالی و پوشانیده شده با ابریشم مشکی است؟

در این کتاب، مقدس‌ترین مکان اسلام، کعبه، با توجه به شش عامل فضایی غالب بررسی می‌شود: به مثابه‌ٔ قبله؛ به مثابه‌ٔ محور و زهدان جهان اسلامی؛ به مثابه‌ٔ اصلی معمارانه در بستر جهان؛ به مثابهٔ مقصد محترم زائران و جایگاه پیوند معنوی برای اهل رمز و صوفیان؛ و به مثابه‌ٔ مسکنی که تصور می‌شود نیروی روح بخش را به طور موقت در خود نگاه داشته است؛ یا آنکه خانه‌ای که یک فضای خالی را در خود نگاه داشته است.

The Kaʿba Orientations

Readings in Islam’s Ancient House

Simon O'Meara

Edinburgh University Press| 2020

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

Chapter One: The Kaʿba as Qibla

Chapter Two: The Kaʿba as Navel

Chapter Three: The Kaʿba as Substructure

Chapter Four: The Kaʿba as Beloved

Chapter Five: The House as Holder

Chapter Six: The House as Dwelling

Conclusion

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://edinburghuniversitypress.com/book-the-ka-ba-orientations.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
فراخوان ارسال مقاله برای «نشریۀ معماری اسلامی»: تغییرات اقلیمی و محیط مصنوع در جهان اسلام
This special issue of IJIA focuses on the impact of the current climate crisis on the built environments of the Islamic world, a space encompassing the Middle East, as well as Africa, Asia, and more recent geographies in Islam’s global dimensions. Specifically, it seeks to unpack this complex topic by utilizing architecture as a space of discourse for thinking about how one might craft a theory of ‘critical environmentalism’ across the Islamic world.
مناسبات معماری و علوم در ایران دوران اسلامی
روح‌الله مجتهدزاده
پیشه‌ورزانه بودن و غلبهٔ سنت شفاهی بر آموزش و انتقال معماری گذشتهٔ کشورمان اغلب موجب این سوءتعبیر شده که معماریِ تاریخی ایران سنتی فاقد دانش...
اسلام و میراث در اروپا: امکانات گذشته، اکنون، و آینده| کاتارینا پوزان، شارون مک‌دانلد، میریام شاتاناور
در این کتاب، مطالعه‌ای انتقادی در باب جایگاه اسلام در میراث اروپا عرضه شده است. با تمرکز بر اسلام، میراث، و اروپا، در این کتاب،...
دست‌نامۀ آکسفورد در باب باستان‌شناسیِ اسلامی| بتانی واکر، تیموتی اینسال، کوریساند فنویک(و.)
مطالعۀ باستان‌شناختی جوامع اسلامی، که از حوزۀ تاریخ هنر و معماری اسلامی زاده شده، رشته‌ای نسبتاً جوان است. خاستگاه [این رشته] در دوره‌های متأخر استعماریِ...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر