×

جستجو

حرفِ اضافه واقعاً «اضافه»، به معنای «زیادی»، نیست. حرفِ اضافه خیلی کار می‌کند؛ امکاناتِ بسیاری به ما می‌دهد؛ ‏کمک می‌کند که مقصودمان را درست و روشن بگوییم. زبانِ فارسی از حیثِ حرفِ اضافه و تأثیر در روشنیِ کلام و ‏استواریِ آن و نیز تأثیر در تنوعِ معانیِ واژه‌ها بسیار کارامد است. در گذشته، مثلاً در نثرِ روان و شیوای فارسیِ پیش از ‏سلجوقیان، این توانایی بیشتر بود. امروز، با غلبه‌ی زبانِ تلویزیون و مخبران بر زبانِ ما، این توانایی افول کرده است؛ چه ‏در زبانِ نوشتار و چه گفتار. باید مراقب باشیم که ما در این افول مشارکت نکنیم. به این مثال توجه کنید:‏
دل از هنر پرداختم.‏
دل به هنر پرداختم.‏
در نثرِ قدیم، معنای این دو جمله متضاد بود. امروز این امکان را از دست داده‌ایم. اگر به زبانِ خودمان بی‌اعتنایی کنیم و ‏در دامِ غوغاییان بیفتیم، امکاناتِ دیگر را هم یک‌به‌یک از دست خواهیم داد.‏
هر کلمه‌ای حروف اضافه‌ای خاص خود دارد و باید آن را درست به‌کار ببریم؛ مثلاً حرف اضافه‌ی همراه با «متمایز» و ‌‏«تمایز» معمولاً «از» است. می‌گوییم: «این بنا از بقیه‌ی بناهای شهر متمایز است»؛ اما در مورد «متفاوت» یا «تفاوت»، ‏بین دو چیزی که با هم متفاوت‌اند، یا «با» به کار می‌بریم یا «و»: «این کتاب و آن کتاب متفاوت‌اند»/ «این کتاب با آن ‏کتاب خیلی متفاوت است»/ «این کتاب و آن کتاب با هم تفاوت دارند»/ «این کتاب با آن کتاب تفاوت دارد». حرف ‏اضافه‌ی «تفاوت» و «متفاوت» «با»ست، نه «از».‏
اگر در کودکی می‌گفتیم یا می‌نوشتیم: «این گُل از آن گُل تفاوت دارد»؛ مادرِمان اصلاح می‌کرد و می‌گفت: «این گل با ‏آن گل تفاوت دارد». انگار زبانِ مادری‌مان را از یاد برده‌ایم که در مقاله‌هایِمان می‌نویسیم: «این سبک از آن سبک ‏تفاوت دارد»؛ یا «او شیوه‌ای متفاوت از شیوه‌های مرسوم به‌کار برده است».‏
برای درست نوشتن، در بیشترِ موارد کافی است که از زبانِ مرسوم و تلویزیونی و مطبوعاتی فاصله بگیریم و به زبانِ ‏طبیعیِ خودِمان مراجعه کنیم. ‏
▪️یک نکته‌ی عمومی: اگر احساس می‌کنیم که وقوف بر قاعده‌های درست نوشتن مزاحم نوشتنِمان می‌شود، احتمالِ قوی ‏بدهیم که این مشکل را در دیگر امورِ زندگی‌مان هم داریم. در همه جا، دانستن مانعِ عمل می‌شود؛ اما فقط تا وقتی که ‏آن دانستن از مرتبه‌ی آگاهی و «بخود» ما به مرتبه‌ی «نابخودِ» ما وارد نشده باشد. مشکل از قاعده‌ها و آگاهی از آنها نیست؛ مشکل از مقاومت در برابرِ بهتر شدن و میل به ماندن در ‏وضعِ موجود است.‏
‏۲۱/ ۷/ ۹۸ ‏

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر