×

جستجو

مردان مدرن و دوستداران دوران باستان: تجربه‌های گردآوری آثار هنری در تونس عثمانی در سدۀ نوزدهم؛ سخنرانی مجازی رضا مؤمنی در دانشگاه نیویورک

Modern Men and Amateurs of Antiquitities: Collecting Practice in 19th Ottoman Tunisia

In the 19th century, ancient Carthage served as a major point of competition between European archaeologists, which led to both French and British governments pursuing a newly revived rivalry fifty years following the Campaign of Egypt. This practice awakened a new taste for antiquities amongst the local ruling class, who became increasingly aware of the significance and prestige of their ancient cultural heritage. Ministers and the Bey himself constituted rich collections, the most famous of which belonged to the main Tunisian families of the 19th century. The result of ongoing sustained effort, these collections had a notoriety exceeding the country, guaranteeing the fame of their owners on a transnational level, as when they were exhibited in World’s Fair of 1855 and 1873. The Tunisian ruling class quickly became aware of the stakes of their cultural heritage, formerly ignored, which became an important referent of national identity before the French colonization in 1881. 

- زمان برگزاری سخنرانی: ۳۰ مارس ۲۰۲۲| ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

- اطلاعات بیشتر و ثبت نام در سخنرانی: https://nyu.zoom.us/webinar/register/WN_zThwngeBQsKcU6o7Md5TJQ

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
مطالعات ساسانیان: جهان ایرانیِ دوران باستان متأخر
نشریۀ مطالعات ساسانیان: جهان ایرانیِ دوران باستان متأخر نشریه‌ای داوری‌شده است که در آن مقالات مربوط به همۀ جنبه‌های امپراطوری ساسانیان و تمدن‌های همسایۀ آنها در دوران باستان متأخر منتشر می‌شود. در این نشریه از جستارها و مقالات با موضوع باستان‌شناسی، تاریخ هنر، کتیبه‌شناسی، تاریخ، سکه‌شناسی، مذهب و هر حوزۀ دیگری با تمرکز بر جهان ساسانیان استقبال می‌شود. این سال‌نامه به‌ویژه بر اکتشافات تازه در مطالعات تاریخ‌نگاشتی و هم‌چنین نسخ و ترجمۀ متون و کتیبه‌ها تمرکز دارد.
پیشگفتار؛ برهۀ گذار، لایه‌های تاریخ معماری، و تقطیع‌های اعتباری
مهرداد قیومی بیدهندی
کلیشه‌ٔ تقطیع تاریخ و تاریخ معماری سرزمین‌های اسلامی به دوران‌های پیش از اسلام و اسلامی، با همه‌ٔ فوایدی که داشته، رفته‌رفته همه‌ی شروط تقطیع سودمند...
شهر در بیابان، بازنگری: الگ گرابار در قصر حیر شرقی، ۱۹۶۴-۱۹۷۱| کریستین گروبه، میشل فرزلی، با مقدمۀ رناتا هلد
بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۱ مورخ برجستۀ هنر اسلامی، الگ گرابار کاوش باستان‌شناسی گسترده‌ای را در محوطۀ قصر حیر شرقی هدایت کرد. با نظر به...
مناسبات معماری و علوم در ایران دوران اسلامی
روح‌الله مجتهدزاده
پیشه‌ورزانه بودن و غلبهٔ سنت شفاهی بر آموزش و انتقال معماری گذشتهٔ کشورمان اغلب موجب این سوءتعبیر شده که معماریِ تاریخی ایران سنتی فاقد دانش...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر