×

جستجو

ارج‌نامۀ زهرا اهری؛ به جای مقدمه

دکتر زهرا اهری بیش از سی سال در شناختن و شناساندن شهر و معماری در ایران کوشیده است. فعالیت‌های دانشورانۀ ایشان از میانۀ دهۀ ۱۳۶۰ و در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن آغاز شد، در گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران و بعداً با تأسیس دورۀ مطالعات معماری ایران در دانشگاه شهید بهشتی که خود ایشان جزو دست‌اندرکارانش بودند، در این دانشگاه ادامه یافت. 

یکی از اهداف قرار دادن هفتۀ پژوهش در تقویم، پاسداشت و تجلیل از پژوهشگران است. در همین چارچوب، آسمانه به منظور تجلیل و قدردانی از دکتر زهرا اهری مجموعۀ حاضر را به همت دانشجویان، همکاران و دوستان ایشان تدوین کرده است.

این مجموعه در پنج قسمت، شامل درآمد، جستارهایی در حوزه‌های علاقه و کار ایشان، یادداشت‌هایی از همکاران و دوستانشان، داستان، یادگاری‌هایی از شاگردان فعلی و سابق و در پایان کارنامک علمی ایشان تدارک شده است. امیدواریم مدخل آشنایی مخاطبان آسمانه با فعالیت‌های دانشورانۀ دکتر زهرا اهری و آموختن همۀ ما از مسیری که ایشان پیموده‌اند قرار بگیرد و موجب شود قدر و ارج ایشان را بهتر بدانیم

تحریریۀ آسمانه

پروندۀ پی‌دی‌اف این مجموعه را از اینجا دریافت کنید.

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
سکونت در محله: روایتی از شکل‌گیری محلۀ دولت تهران در دورۀ ناصری| با مقدمۀ دکتر زهرا اهری
سمیرا فتحی
این کتاب پژوهشی در باب تاریخ معماری و شهرسازی تهران در زمان ناصرالدین شاه قاجار است. در اواخر سدۀ سیزدهم هجری، گسترش تهران و شکل‌گیری...
دروازه در شهرهای سده‌های نخست اسلامی ایران| پریسا رحیم‌زاده، زهرا اهری
دروازه یکی از عناصر مهم و کم‌شناخته‌شدۀ شهرهای پیشامدرن است. در این مقاله، دروازه در شهرهای سده‌های نخست اسلامی در گسترۀ فرهنگی ایران بررسی شده است. در این پژوهش با بررسی و تفسیر متون درجۀ اول، داده برای روایتی تاریخی از دروازه فراهم شده است. در این مقاله، چیستی دروازه، نسبت دروازه با شهر و حیات شهری، و نسبت دروازه با تلقی افراد از شهر و جهان پیرامون، ذیل سه نقش متفاوتی که دروازه می‌تواند به خود بگیرد، بررسی شده است: دروازه به‌مثابۀ شیئی محصول عمل انسان؛ دروازه به‌مثابۀ ابزاری برای انجام کنش‌های انسانی؛ دروازه به‌مثابۀ صحنه‌ای برای اعمال انسانی. از خلال این بررسی، وجوهی از ماهیت دروازه و موقعیت آستانه‌ای آن در فضای شهر و نقش آن در تعیین و تبیین قلمرو شهر روشن می‌شود. اجزا و فضاهای دروازه طوری سازمان‌دهی می‌شد که بتوان بسته به موقعیت، آمدوشد را با درجات مختلف کنترل کرد. دروازه بر احتمال گذار میان...
یادداشت یکم
زهرا برادران
این نخستین یادداشت از مجموعه یادداشت‌هایی است که قرار است به خواست خدا و با همت استادان گرامی و یاران دست‌اندرکار وبگاه حلقهٔ آسمانه در این صفحه قرار گیرد. نخستین‌ها همیشه مهم‌اند. در هر نخستین کاری تأملی لازم است؛ تا برایت روشن باشد این نخستین قدم است از کدام مسیر و البته برای رسیدن به کدام هدف. نوشتن از دغدغه‌ها و ایده‌ها و پرسش‌ها اگرچه برایم آسان نیست اما به قدر سختی‌اش جذاب هم است.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر