×

جستجو

زهرا اهری

زهرا اهری

اصفهان: صور مقاومت در برابر فضامندیِ متغیّر؛ سخنرانی مجازی
زهرا اهری

اصفهان شهری زنده با تاریخی طولانی از دوران پیش از اسلام است. با قرارگیری در میانۀ منطقۀ نیمه‌خشک فلات ایران، یکی از نقاط مواصلاتی شرقی-‌غربی و شمالی‌-‌جنوبیِ راه‌های تاریخی بوده است. طی تاریخ طولانی‌اش، اصفهان همیشه در معرض خطرات مختلف و تحولات کلان سیاسی‌ـ‌اجتماعی بوده است. در این سخنرانی چشم‌اندازی به شکل‌گیری شهر ارائه می‌شود و بر مهم‌ترین لحظات تاریخ شهر اصفهان پرتو می‌افکنند؛ سپس نشان می‌دهند که انگارۀ مقاومت چگونه داستانِ مکان‌یابی اصفهان را نیز ملوّن کرده است؛ نیز اینکه ردّ آن را می‌شود در طول تاریخ شهر تا پیش از شکوفایی دورۀ صفویه پی گرفت. در وهلۀ بعد،...

ساختمان پلاسکو از نماد سرمایه‌داری مدرن تا نماد؟
زهرا اهری

از دهۀ چهل گفته می‌شد که ساختمان پلاسکو را به عنوان نماد سرمایه‌داری مدرن می‌سازند. نکتۀ مهمی در این عبارت وجود دارد. به جای این که بنا در جریان طبیعی حیات خود به نماد چیزی تبدیل شود به عنوان نماد چیزی ساخته می‌شود. تفاوت بین این دو فرایند دقیقاً در نحوۀ جریان یافتن حیات در آن بنا و ماهیت فعالیت‌های آن بروز می‌کند. چنان که دیدیم، با توجه به ماهیت فعالیت‌هایی که در پلاسکو حتی در همان دهه‌های قبل از انقلاب رخ می‌داد، این بنا نماد آن بخش از سرمایه‌داری مدرن نبود که نیاز به تمرکز در مکان داشته باشد...

رسالۀ معماری
زهرا اهری

هر زمان از پیشینۀ متون نظری معماری صحبت می‌شود از فقدان آن در ایران و وجود آن در غرب سخن به میان می‌آید و این مسئله مطرح می‌شود که از زمان ویترویوس در غرب رسالۀ معماری داشته‌اند. در اینکه ده کتاب معماری ویترویوس در قرن اول پیش از میلاد نوشته شده و در مورد وجوه مختلف معماری گفتگو می‌کند بحثی نیست. اما به نظر می‌رسد در گفتگو از این مسئله درکی امروزی از وضعیت آموزش و عمل معماری و رابطۀ بین نظر و حرفه بر وضعیتی تاریخی حمل می‌شود که نتایجی در بر دارد. می‌خواهم برخی از یافته‌هایم را بر...

اندیشۀ ایرانی و شهر
زهرا اهری

از دیرباز در اندیشه ایرانی مفهوم شهر حضور داشته است. جم بزرگترین پادشاه درشاهنامه و نخستین انسان در اسطوره های کهن ایرانی بنیان گذار شهری است برای حفظ حیات از نابودی؛ شهری سبز با آب و آتش و مکانی برای اجتماع بزرگترین، نیکوترین، بلندترین، خوشبوترین،...گونه های حیات از هر نوعی: ورجمکرد.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر