×

جستجو

جواد خسروی

جواد خسروی

توسعه و لوازم آن
جواد خسروی

در حدود سال‌های ۱۳۰۰ق بین تهران و قم جادۀ جدید کالسکه رویی ساخته شد. نوشته‌های گذرندگان نشان می‌دهد وقتی ساخت جاده تمام شد، اشکالاتی در آن بوده است. جاده طوری ساخته شده بود که در حدود حوض سلطان راه جدید نسبت به راه قدیم طولانی شده و هم از کوه‌هایی سنگلاخی عبور کرده بود. برخی گفته‌اند امین‌السلطان که مأمور ساخت جاده بوده برای تأمین منافع شخصی آن را از زمین‌های خود عبور داده است. برخی نیز بالا آمدن آب دریاچه و باتلاقی شدن راه قبلی را علت دانسته‌اند. همین بالا آمدن آب و تقارنش با تخریب پل‌بندی قبل از دریاچه...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر