×

جستجو

جلال محدثی

جلال محدثی

بزنگاه ترجمه و سوء تفاهم درباب نسبت معماری و دین...
جلال محدثی

در سخن از نسبت معماری و دین، داشتن آگاهی‌های تخصصی نسبت به طرفین، ضروری است. این آگاهی ها در چالش ترجمه، آنجا که قرار است مفاهیم دینی، مفاهیم معماری و نسبت میان این دو از یک فرهنگ زبانی به فرهنگ دیگر منتقل شود، نقش بسیار تعیین کننده ای دارد و کمترین کاستی و خلل موجب سوء تفاهم و اخلال در انتقال درست معنا می‌شود. در همین راستا به دو نمونه، به بهانه‌ی دو مدخل «معماری دینی» و «لیلة‌القدر» در دانشنامه آنلاین بریتانیکا، اشاره می‌شود:‌   نمونه نخست در مدخل معماری دینی (Religious architecture) شایسته توجهی ظریف است: Few existing religions are...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر