×

جستجو

نغمه اسدی

نغمه اسدی

ماجرای پیگیری یک نام از یک کتیبه؛ از افوشته تا...
نغمه اسدی

«قریه طیبه افوشته از قرای مدینه نطنز از توابع دارالامان اصفهان»[۱] که امروز یکی از محلات شهر نطنز به حساب می‌آید، دنیای پر رمز و رازی دارد. مجموعه‌ای که از سدۀ نهم هجری در افوشته به جا مانده است، دربردارندۀ گونه‌های غریبی از بناهاست و از همان گونه‌ها هم جز بخش‌هایی  پر از ابهام ـ که پرسش ایجاد می‌کنند، اما پاسخ را به راحتی در اختیار نمی‌گذارندـ چیز زیادی باقی نیست. علاوه بر این آثار، از افرادی هم که در احداث مجموعه اثرگذار بوده‎اند ردپای کم‌رنگی مانده که دنبال کردن‌شان اغلب به نقاطی کور و تاریک ی‌رسد. به‌ویژه که همین سرنخ‌ها و نشانه‌ها با...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر