×

جستجو

احسان رجبی

احسان رجبی

رؤیای صناعت
احسان رجبی

نگر خواب را بیهده نشمری یکی بهره دانی ز پیغمبری (فردوسی) بیهوده انگاری رؤیا در روزگار جدید و نزد عامۀ خلق امر غریبی نیست، اما در عرصۀ تاریخ‌پژوهی گریزی از پرداختن به آن نیست، چرا که رؤیا از مقوله‌های دیرپا و نسبتاً فربه در فرهنگ‌های پیشامدرن به ویژه سرزمین‌های اسلامی است. این موضوع از منظر دین‌شناسی بیش و کم مورد توجه محققان بوده است، اما بررسی ارتباط آن با عالم صناعت می‌تواند باب‌های تازه‌ای در تاریخ‌نگاری هنر و معماری اسلامی بگشاید. «لَهُمُ الْبُشْریٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ» (یونس/۶۴). این آیه یکی از اوصافی است که قرآن برای اولیای خداوند...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر